Den Norske Veterinærforening

Innhold avgjør prisen på dyrlegebesøket

Pressemelding   •   okt 20, 2010 15:28 CEST

Forskjellig innhold i veterinærtjenester er den viktigste forklaringen på at denne typen tjenester varierer i pris. Mange priser tjenestene lavt. Slik oppsummerer Den norske veterinærforening oppslag i media om ulike priser ved landets smådyrklinikker.

Fri prisfastsetting på veterinærtjenester, akkurat som for private helsetjenester, rørleggerarbeid eller advokattjenester, gjør at prisvariasjoner er naturlig, påpeker Veterinærforeningen. Prissamarbeid mellom veterinærer er forbudt.

Mange ting avgjør
- Faktorer som beliggenhet for dyreklinikken, størrelse på lokaler, utstyr, antall ansatte, spesialisering, erfaring og etterutdanning påvirker innholdet og dermed prisene på tjenestene, sier Marie Modal, president i Veterinærforeningen.

Lave priser
Prisene for veterinære tjenester, spesielt innen smådyrsektoren, kan sies å være generelt lave. Lønnsstatistikk som Veterinærforeningen har laget underbygger dette. Tallene viser at veterinærprofesjonen er i ferd med å bli en lavtlønnsgruppe. Spesielt gjelder dette ansatte veterinærer i smådyrklinikker. Gjennomsnittslønnen for denne gruppen var 355 000 kroner i 2006.

Riktige priser
En viktig oppgave for foreningen og medlemmene blir derfor å sørge for riktig prising av tjenestene i tiden som kommer.

- Mål nummer én for meg er å forbedre veterinærenes arbeids- og lønnsvilkår. Jeg mener veterinærene skal ha lønn i samsvar med ansvar, oppgaver og utdanning, avslutter Marie Modal.

 

Kontakter:

Marie Modal, president i Den norske veterinærforening, mobil 901 66 216

 

 


Om oss: Den norske veterinærforening er en interesseorganisasjon for veterinærer i privat og offentlig sektor. Foreningen arbeider for en hygienisk og etisk matvareproduksjon, dyrenes helse og velferd og er hovedaktør på veterinærfaglig etterutdanning. Foreningen ble etablert i 1888 og forhandler lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer.