Arendals Fossekompani ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Pressemelding   •   des 04, 2009 09:42 CET

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Onsdag 30. desember 2009 kl. 12.00 hos Fondsfinans ASA Haakon VII's gt. 2 - 0161 Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må melde dette skriftlig til selskapet innen to dager før generalforsamlingen til:

Arendals Fossekompani ASA
Bøylefoss - 4820 Froland
Telefaks: 37 23 44 01
E-post:


TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Generalforsamlingen åpnes i henhold til
vedtektene av styrets formann, Erik Must, som leder
forhandlingene til møteleder er valgt, herunder
opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder og oppnevning av to
personer til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av møteinnkallingen og dagsorden.

4. VedtektsendringerVedlegg:

- Innkallingsblankett
- Nåværende vedtekter

Source: Millistream