DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pressemelding   •   okt 08, 2010 08:44 CEST

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid:      29. oktober 2010 kl. 10.00

Sted:    Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Til behandling foreligger:

 • Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 • Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (rettet emisjon)
 • Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (reparasjonsemisjon)
 • Fullstendig innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen følger vedlagt og sendes per post til selskapets aksjeeiere.

  Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt innkallingen. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til diagenic@diagenic.com, telefaks +47 23 24 89 59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

  I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt innkallingen. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet innen 27. oktober 2010.

  Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com.

  For ytterligere informasjon vennligst kontakt Henrik Lund, styreleder, på mobil +47 909 71 219

  Om DiaGenic ASA
  DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.