Philips

Innovasjon i fokus for Philips nye Nordensjef

Pressemelding   •   mar 08, 2012 08:55 CET

Å jobbe for å forbedre menneskers liv er noe som ligger Philips nye nordensjefs hjerte nært. Karen Sørensen har innehatt ledende posisjoner i legemiddel- og biotekbransjen de siste 15 årene. Nå går hun fra legemiddelbransjen til et selskap som drives av å forbedre menneskers liv gjennom meningsfulle innovasjoner innen medisinsk teknikk, energieffektive lysløsninger og hjemmeelektronikk.

Karen Sørensen kommer fra stillingen som senior vice president i Sanofi-Aventis med ansvar for Vest-Europa. Hun har god erfaring med å drive utviklingdrevne selskaper, noe hun vil ha god nytte av hos Philips.

-Philips er et innovasjonsdrevet selskap, men det handeler ikke bare om produktutvikling og drivkraften for å finne finne nye løsninger som møter menneskers behov. Det handler også om å utvikle nye måter å arbeide på, og finne nye former for samarbeid og partnerskap, sier Karen Sørensen, og legger til at det er et privilegium å få jobbe videre med dette på det nordiske markedet.

Philips forsterker nå sin posisjon i den nordiske helsesektoren. Med innovative løsninger blant annent innen billeddiagnostikk og pasientovervåkning, har Philips blitt en ledende partner for helsesektorene i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Et annet viktig utviklingsområde for Philips er lysløsninger, og i dag er vi ledende innen LED-belysningsteknologi. Vi har sett at denne teknologien har revolusjonert mulighetene for å utvikle energieffektive løsninger som også forbedrer menneskers hverdag, for eksempel gjennom å gjøre byrom sikrere og kontormiljøer mer stimulerende. Vi har også vitenskapelig dokumentasjon på at våre lysløsninger bidrar til raskere behandling og rehabilitering av pasienter i helsevesenet.

Innen sektoren for hjemmeelektronikk, Consumer Lifestyle, satser Philips på lett tilgjengelig teknologi som gjør hverdagen enklere for forbrukerne, samtidig som at man bevarer hensynet til jordens ikke-fornybare ressurser. Ifølge Karin Sørensen går utviklingen i retning av en stadig mer materialeffektiv produksjon, og en mer effektiv energiutnyttelse både i produksjons- og konsumentleddet.

I 2011 investerte Philips 479 millioner Euro i grønn innovasjon for å utvikle flere såkalte grønne produkter, produkter som er bedre i et eller flere bærekraftsperspektiver, for eksempel i energiforbruk, forpakning, miljøfarlige stoffer, vekt, gjenvinning og avfallshåndtering.

Philips’ fokus på bærekraft har fått stor anerkjennelse det siste året. For eksempel kåret Newsweek Philips til det niende grønneste selskapet i verden. Philips gjenerobret også sitt sektor- og supersektorlederskap i Dow Jones Sustainability Index, og Philips Lighting mottok prisen Leader of Change Award av FN for sitt bidrag til bærekraftige belysningsløsninger.

-Vi nordboere er veldig miljøbevisste, og da jeg sa ja til denne jobben var det viktig for meg at Philips faktisk ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn. Det jeg har sett hittil viser at det også ligger handling bak de fine ordene. Philips driver omfattende forskning og utvikling, og i våre innovasjonssentre jobbes det meget godt hver eneste dag. Kun de aller beste produktene når markedet, sier Karen Sørensen.

Fakta om Karen Sørensen:
Født: 1962
Familie: Mann og tre barn
Språk: Dansk, engelsk, fransk, tysk og svensk
Bor: København, ukependler til Stockholm

For mer informasjon, kontakt gjerne:
Pia Lindhe, Corporate Communications Director, Philips Norden
Tlf: +46 702 04 22 18
E-mail: pia.lindhe@philips.com

Om Royal Philips Electronics
Nederlandske Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et vidtspennende konsern innen helse- og livsstilsprodukter, med fokus på å forbedre menneskers liv gjennom innovasjoner. Som en ledende aktør innen helse, livsstil og lys, integrerer Philips teknologi og design i brukervennlige løsninger med mennesket i sentrum, basert på grunnleggende kunnskap om forbrukeren og i samsvar med varemerkeløftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Nederland og Philips har 122 000 ansatte i mer enn 100 land verden over. Med en omsetning på EUR 22,6 mrd. i 2011, er selskapet markedsledende innen medisinsk diagnostikk, akutt behandling og pasientovervåkning, energieffektive- og nye lysløsninger samt forbrukerelektronikk og livsstilsprodukter for personlig pleie. I tillegg har Philips en sterk posisjon innen barbering og annen velvære for menn, bærbar underholdning og tannpleie.