Innovasjon Norge

Innovasjon Norge vil hjelpe kriserammede bønder

Pressemelding   •   jun 20, 2013 14:47 CEST

- Innovasjon Norge vil bidra til å lette situasjonen for de mange bøndene som er rammet av flom og overvintringsskader. Det sier Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Bøndene er gode og viktige kunder for Innovasjon Norge. For å bidra til å gjøre situasjonen lettere for våre kunder, ønsker vi å signalisere positiv vilje til å vurdere avdragsutsettelse på lån.

- Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen og bekymringen bøndene nå føler, sier Ovesen.

Både på Vestlandet og i Trøndelag er det meldt om betydelige overvintringsskader på eng med påfølgende grovfôrmangel som resultat, mens man på Østlandet mange steder er hardt rammet av flom. Både for næringen og for den enkelte bonden er det snakk om betydelige tap.

- Ta kontakt med våre distriktskontor så raskt som mulig hvis du får økonomiske problemer. Jo tidligere Innovasjon Norge kommer inn i bildet, jo lettere er det å finne gode løsninger, avslutter Ovesen.

For mer informasjon ta kontakt med Kristin Welle-Strand, krwel@innovasjonnorge.no, 93 45 83 03

Om Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker

Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene. Innovasjon Norge forvaltes av et hovedstyre og ledes av administrerende direktør, Gunn Ovesen.

Formålet til Innovasjon Norge er at vi ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering, skal bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn.