Forum for offentlige anskaffelser

Innovasjonsanskaffelse skal redusere kostnadskrevende energisløsing

Pressemelding   •   sep 15, 2014 10:53 CEST

Store offentlige eiendomsforvaltere er interessert i å skaffe seg systemer som gjør at de sentralt kan kontrollere de tekniske anleggene i sine hundrevis av bygg. Det innebærer innovasjon i grensesnittet mellom IKT og automasjon. Det skal bli slutt på energisløsing og kostnadstyver. I dag er det mange steder «hummer og kanari». Oslo kommunes Omsorgsbygg er i ferd med å ta det første skrittet: De forbereder nå en anskaffelse for å få en slik sentral driftskontroll i en rekke av sine bygg. 

Forleden var markedet invitert til en såkalt dialogkonferanse i regi av Omsorgsbygg. Også Statsbygg og eiendomsavdelingen i Bærum kommune var til stede. Det indikerer et større marked enn «bare» Omsorgsbygg, som på sin side er i dialog med Oslo kommunes andre store eiendomsforvalter, Undervisningsbygg. 

Opprinnelig var det planlagte en åpen anbudskonkurranse, men på konferansen anbefalte markedet Omsorgsbygg om å vurdere om ikke en forhandlet prosedyre ville være bedre egnet. Her er det snakk om nyvinning i grenselandet mellom automasjon og IKT, og slik innovasjon kan legitimere forhandlet prosedyre selv om kontraktsverdien overstiger EU/EØS-grenseverdien. Det er heller ikke klart om det skal være en eller flere leverandører på den planlagte rammeavtalen. Og Omsorgsbygg på sin side kunne love leverandørene at de skulle bli bedre bestillere, bedre til å følge opp at leveransene er i pakt med kontrakt, samtidig som mottak og kontroll av leveransene også skulle skjerpes.


Les mer... http://foa.no/blog/files/45b7c9a15ac6308ac91e68d3020ff137-548.html#.VBaoukuGy5M