Robert Bosch AS

Innovasjonskraft også i økonomiske krisetider

Pressemelding   •   feb 16, 2010 13:27 CET

Fortsatt høyt antall patentregistreringer

- 3,8 milliarder euro investert i forskning og utvikling

- Gjennomsnittelig 15 patentregistreringer på en vanlig arbeidsdag

Stuttgart - Forskerne og utviklerne hos Bosch klarte også i fjor å holde antall patentregistreringer på samme høye nivå som i 2008. Antall førsteregistreringer holdt seg stabilt på over 3800. Det vil si at det på en gjennomsnittelig arbeidsdag ble søkt om registrering av mer enn 15 nye patenter hos patentmyndighetene. Slik holder Bosch seg også internasjonalt på topp-plass innen forskning og utvikling. Til sammen eier Bosch-gruppen 82000 patenter, patentregistreringer og varemerker. "Dette høye antallet understreker Bosch store innovasjonskraft, også i vanskelige tider" sier Dr. Siegfried Dais, nestleder hos Bosch, som blant annet er ansvarlig for forskning og utvikling. Bosch investerte i fjor ca. 3,8 milliarder euro i forskning og utvikling. Til sammen arbeider mer enn 33 000 medarbeidere verden over med firmaets fremtidstemaer.

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Ifølge forløpige tall, hadde selskapet i 2009 ca. 270.000 ansatte og en omsetning på ca. 38 mrd. euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 3.5 mrd. euro pr. år på forskning og utvikling og anmelder over 3.000 patenter over heleverden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger.

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.noPressekontakt
Katja K. Willanger
64 87 89
E-mail