Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse styrkes i 2012

Pressemelding   •   nov 29, 2011 10:23 CET

Regjeringen vil styrke og utvikle innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom nye handlingsplaner for 2012.

- Regjeringens fremste mål i innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er å hindre at overgrepene finner sted. Det er samtidig viktig at de som utsettes for disse overgrepene, eller er i fare for det, får den hjelpen de trenger, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

I 2008 ønsket regjeringen å styrke den offentlige innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og har fram til 2011 gjennomført 81 tiltak.

Regjeringen vil i 2012 styrke og videreutvikle innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Ordningen med minoritetsrådgivere i videregående skoler vil fra 2012 også omfatte ungdomstrinnet. Dette er et lavterskeltilbud som kan hjelpe utsatte ungdommer på et tidlig tidspunkt, og som kan være med på å avverge gjennomføring av tvangsekteskap og annen vold i nære relasjoner.

Ansatte i NAV skal få økt opplæring og veiledning om tvangsekteskap. Dette er et område der det er avdekket behov for økt kompetanse, og dette styrkes i handlingsplanen for 2012.

I tillegg utvides Kompetanseteamet mot tvangsekteskap sitt mandat til også å gjelde kjønnslemlestelse, og teamet styrkes ressursmessig. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er et sammensatt team med kompetanse fra både skole, politi og barnevern.

Videre styrkes familievernets kompetanse og innsats i tvangsekteskapssaker. Familievernet er et tilbud som er tilgjengelig i hele landet, og som har spesiell kompetanse på å jobbe med familier.

Les handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 her

Les evalueringsrapporten fra Institutt for Samfunnsforskning her.

Les evalueringsrapporten fra IMDi her