Bjørge ASA

Innstilling fra valgkomiteen til Ekstraordinær Generalforsamling i Bjørge ASA 17. desember 2009

Pressemelding   •   des 02, 2009 09:42 CET

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Bjørge ASA datert 23. november 2009, hvor det foreslås valgt nytt styre og nye medlemmer til selskapets valgkomité, alle med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling våren 2010.   Valgkomitéen har gjort en vurdering og foreslår følgende:   Vedr. sak 4 - valg av nye medlemmer til valgkomiteen: Valgkomiteen har vært i kontakt med selskapets hovedaksjonær, Bokn Invest AS, og har i forståelse med hovedaksjonæren besluttet å fremsette forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen om at Audun Stensvold og Pål Magnus Reed velges som nye medlemmer av valgkomiteen. Det foreslås at Trine Sæther Romuld og Bjørn Dahle fratrer sine verv med virkning fra samme tidspunkt.  Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen treffer beslutning i samsvar med forslaget vil valgkomiteen bli sammensatt som følger:

  • Hans Petter Lien (leder)
  • Audun Stensvold (ny)
  • Pål Magnus Reed (ny)

Det vises til innkallingen for nærmere informasjon vedrørende de som foreslås som nye medlemmer av komiteen.   Vedr. sak 5 - valg av nye styremedlemmer Etter at det frivillige tilbudet på aksjene i Bjørge ASA ble gjennomført har selskapet fått en ny hovedaksjonær som eier aksjer som representerer over 76 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Bokn Invest AS har varslet at de vil fremsette et pliktig tilbud på de resterende aksjene i Bjørge ASA og for øvrig annonsert at det vil bli valgt et nytt styre som følge av den nye eierstrukturen. Forslaget til ny styresammensetning som fremgår av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling er en konsekvens av dette. På bakgrunn av ovennevnte har valgkomiteen ikke ansett det hensiktsmessig å fremsette forslag som alternativ til forslaget som fremgår av innkallingen. Imidlertid har, etter at innkalling er sendt ut, styremedlem Toril Nag meddelt at hun ønsker å trekke seg fra styrevervet. Bokn Invest AS har foreslått Margrethe Hauge som nytt medlem. Valgkomiteen anser henne som uavhengig i forhold til hovedaksjonær, og støtter kandidaturet.   Margrethe Hauge (1971) er konserndirektør for service i TTS Marine ASA. Hauge har også jobbet i Hydro Seafood AS og Kverneland ASA. Hauge er utdannet diplomøkonom/siviløkonom.   Det vises til innkallingen for nærmere informasjon vedrørende de som foreslås som nye medlemmer og varamedlemmer i styret.
Det er foreslått at generalforsamlingen velger Atle Eide og Margrethe Hauge som nye medlemmer av styret. Karl Erik Kjelstad, Arild Ertvaag og Toril Nag trekker seg fra styret. Videre er det foreslått at Audun Stensvold og Ole Ertvaag velges til varamedlemmer til styret. Det er foreslått at generalforsamlingen velger følgende ny sammensetning av styret:

  • Frank Ove Reite (Ikke på valg)
  • Thorhild Widvey (Ikke på valg)
  • Margrethe Hauge (ny)
  • Atle Eide (ny)
  • Audun Stensvold (ny, varamedlem)
  • Ole Ertvaag (ny, varamedlem)
  • Oslo, 1 desember 2009 Valgkomiteen i Bjørge ASA Hans-Petter Lien Leder