Medietillsynet

Inntektsbegrensninger for nisjeradio

Pressemelding   •   nov 23, 2010 14:08 CET

– Medietilsynet har den siste tiden mottatt en del henvendelser med spørsmål og påstander om omgåelser av de begrensningene som gjelder nisjeradioenes inntekter fra reklame- og sponsemarkedet. Medietilsynet kan imidlertid bare ta stilling til slike påstander i behandlingen av konkrete saker, sier rådgiver Arve Lindboe i Medietilsynet. På dette tidspunkt kan vi likevel presisere følgende:

Av kringkastingsforskriften § 7-2 sjette ledd går det fram at inntekter fra reklame og kommersiell sponsing kan utgjøre inntil kr. 135 000 eller 40 prosent av den samlede inntekten til lokale nisjeradioer. Videre kan nisjeradio ikke betale utbytte til sine eiere.

– Begrensningen gjelder alle salgs- og sponsorinntekter knyttet til sendetid på den aktuelle innholdskonsesjonen uavhengig av om inntektene genereres av konsesjonsinnehaveren selv eller av andre, understreker Arve Lindboe.

I motsetning til lokal allmennradio og 24/7-radio, skal nisjeradioer i hovedsak ha et ikke-kommersielt driftsgrunnlag. Dette er bakgrunnen for at det er innført begrensninger på nisjeradioers muligheter til å hente inntekter fra reklame og sponsing. Denne forskjellen i betingelser er en del av de uttrykte forutsetningene i den gjeldende konsesjonsordningen, og skal bidra til forutsigbarhet og stabile rammevilkår for radiodrift.

– Forutsigbarheten består blant annet i en gitt fordeling av kommersielle og ikke-kommersielle radiokonsesjoner i ett og samme konsesjonsområde, som også utgjør ett og samme marked, sier Arve Lindboe.

Dette innebærer at kommersiell lokalradio skal ha mulighet til å drive virksomheten med inntekter fra sponsing og reklame i dette lokalmarkedet uten å utfordres av nisjeradioer i samme område. Det er på denne måten kommersiell lokalradio er gitt mulighet til å finansiere sin forpliktelse til produksjon av lokalt innhold, en forpliktelse nisjeradioer ikke har.

Tilsyn med bestemmelsen om inntektsbegrensninger ligger til Medietilsynet. Nisjeradiokonsesjonærer som overlater sendetid til reklamesendinger til andre står selv ansvarlige for at de totale inntektsbegrensningene overholdes. Det er konsesjonæren selv som vil være ansvarlig for å dokumentere at de begrensninger som gjelder ikke overskrides.

– For å gjøre tilsynet effektivt tar Medietilsynet sikte på å kreve revisorbekreftet dokumentasjon fra den enkelte nisjeradiokonsesjonær, bebuder Arve Lindboe i Medietilsynet.