INSPIRIA science center

Inspirasjonscamp for lærere og elever: "Forskere i sikte!" 24.09.14

Pressemelding   •   sep 23, 2014 07:00 CEST

Over 150 elever og lærere kan vente seg en helt spesiell skoledag på INSPIRIA 24. september 2014. Hele fylket blir representert gjennom følgende skoler: Verket, Askim, Kråkerøy, Haugeåsen, Gudeberg, Kruseløkka, Cicignon, Varteig og Trøgstad skole. Denne dagen er det forskning og teknologi som står på agendaen.

INSPIRIA og NHO Østfold har utviklet et spennende konsept med en inspirasjonscamp for å øke interessen og kompetansen knyttet opp til de nye valgfagene ”Forskning i praksis” og ”Teknologi i praksis” på ungdomsskolen.  Opplysnings- og utviklingsfondet har bidratt med kr. 250.000,- til pilotprosjekt.

- Den ferske rapporten OECD Skills Strategy Action Report bekrefter det NHO har sagt lenge: Norge har et skrikende behov for kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeniørfag. Derfor engasjerer vi oss i tiltak som styrker kontakten mellom skole og næringsliv, slik at elever opplever relevans tidligere i utdanningsløpet. Vi er overbevist om at dette vil stimulere til at flere velger realfag som fordypning senere, når ungdommen skal velge utdanningsretning, sier rådgiver Elena Rosnes i NHO Østfold.

Målet med ”Forskere i sikte!” er å fremme nettopp elever og læreres forståelse og interesse for forskning og teknologi. Campens utgangspunkt er at det skal angå dem. Undring og nysgjerrighet er i fokus både for elever som skal bevege seg mellom ulike forskningsstasjoner, og for lærerne som har et parallelt kurs for å helt konkret fylle sin verktøykasse med nye metoder og idéer. Når inspirasjonsdagen er over skal det stimuleres og tilbys en videreføring av lærerkurset gjennom nettverk og andre kursdager.

- Ved å satse på både elever og lærere på en slik camp, og ha en leken og praktisk tilnærming til forskning og teknologi, håper vi å inspirere de som allerede har valgt disse fagene. I tillegg ønsker vi å gjøre valgfagene mer attraktive og at vi får flere forskere i sikte, forklarer Line Bjørnebekk, prosjektleder på INSPIRIA.

- Næringslivets hovedorganisasjon har støttet helhjertet opp om etableringen av INSPIRIA science center. INSPIRIA er et av de mest samlende tiltakene i Østfold i nyere tid. Det er verdifullt i seg selv, men er ekstra viktig når formålet med senteret er å øke interessen for naturfag blant elever i alle aldersgrupper. Gjennom tidlig interesse for realfag vil næringslivet i Østfold ha bedre tilgang på motiverte og kompetente arbeidstakere i fremtiden, samtidig som INSPIRIA åpner for helt nye undervisnings- og samarbeidsformer mellom skole og næringsliv, forteller regiondirektør i NHO Østfold Espen N. Evensen.

INSPIRIA science center er medlem av Abelia – NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Kontaktpersoner: 

Line Fagerli Bjørnebekk, prosjektleder, INSPIRIA science center (mobil 95861258)  

Elena Rosnes, rådgiver, NHO Østfold (mobil 91607692)

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.