Universitetet i Bergen

Intercellulær kommunikasjon

Pressemelding   •   sep 23, 2010 09:44 CEST

Nickolay Vassilev Bukoreshtliev disputerer fredag 1. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

“Formation and function of tunneling nanotubes connecting mammalian cells”.

Riktig funksjon av komplekse multicellulære organismer, inkludert mennesker, avhenger av korrekt koordinering av aktiviteter mellom individuelle celler. Dette oppnås gjennom ulike intercellulære kommunikasjonsveier, slik som sekresjon av signalmolekyler. Tunneling nanotubes (TNTs) er tynne og skjøre membranøse kanaler som kan forbinde både naboceller og celler som er lenger fra hverandre. En ny mekanisme for intercellulære ’samtaler’, basert på TNTs ble nylig beskrevet i mammalske celler. I sin doktoravhandling har Nickolay Bukoreshtliev analysert formasjonen og funksjonen til disse skjøre intercellulære forbindelsene med et spesielt fokus på sammenligning mellom TNTs og deres forløpere, filopodia.

Dette arbeidet har vist at TNTs er dynamiske strukturer som hele tiden formes og brytes ned og har et bredt spekter av levetider. I tillegg har Bukoreshtliev vist at spesifikk inhibisjon av filopodia-formasjon etter behandling med 350 nM cytochalasin B også inhiberte TNT-formasjon, noe som indikerer et nært forhold mellom filopodia og TNTs. Ved å bruke høyoppløsning konfokal mikroskopi kombinert med lokale fotoblekingsteknikker, viser Buoreshtlievs forskning at TNTs er beslektet med filopodia, og at disse modner til distinkte cellulære utvekster som muligens støtter en modifisert lastfrakt. Et videre fokus i hans arbeid har vært å analysere forholdet mellom organelleoverføring og TNTs. For å oppnå dette samarbeidet Nickolay med matematikere ved Institutt for biomedisin for å utvikle og forbedre algoritmer for automatisk deteksjon av celler, organeller og TNTs i mikroskopbilder. Resultatene viser at organelleutveksling observert i to ulike cellekultursystemer i stor grad oppnås ved hjelp av en TNT-avhengig mekanisme.

Personalia:
Nickolay Vassilev Bukoreshtliev ble født i Plovdiv, Bulgaria i 1982. Han studerte Bioteknologi ved Mannheim University of Applied Sciences fra 2000 til 2004 og begynte som ph.d.-kandidat ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen i 2005.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.09.2010, kl. 11:00. Oppgitt emne: "Formation of cellular membrane protrusions: Role of actin and actin-based motors"
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.10.2010, kl. 09:00, Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Nickolay Vassilev Bukoreshtliev, tlf: 555 86 74, epost: nbu061@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.