Intergraph Norge AS

Intergraph® beredskapskunde implementerer forbedret nasjonalt beredskapssystem

Pressemelding   •   nov 09, 2010 15:46 CET

Pressemelding

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:

Renee Wagner
Manager, Corporate Communications
+1.404.751.2554
Renee.Wagner@Intergraph.com

 

European Emergency Number Association (EENA) gir
Portugals Innenriksministerium prisen for “Outstanding National 112 System”

Intergraph® beredskapskunde implementerer forbedret nasjonalt beredskapssystem

HUNTSVILLE, Ala., 9. Nov. 2010 – European Emergency Number Association (EENA) har tildelt Portugals Innenriksministerium, som er en av Intergraphs kunder på beredskapsområdet, prisen for ”Outstanding National 112 System”. Prisen er en del av EENA’s årlige 112 Prisutdeling i Bruxelles og er en anerkennelse av nasjonale organisasjoner, “som har implementeret et effektivt 112 system, tekniske og operasjonelle resultater tatt i betraktning”.

EENA-medlemmer valgte Portugals Innenriksministerium som mottaker av Outstanding National 112 System-prisen på grunn av resultatene av ministeriets 112.PT-prosjekt, som omfatter et strategisk hovedettersyn av 112-teknologier og oppkallsmottakelsesprosesser i hele landet. 112.PT-prosjektet inneholder en bred vifte av operasjonelle forbedringer og teknologiske tiltak til fremme av effektiv ulykkesforebyggelse og utrykking, som kan bety forskjellen mellom liv og død for Portugals 10,6 millioner innbyggere.

112.PT-prosjektet resulterte i bedre kvalitet ved mottakelse av oppkall og utrykninger til mer enn 25.000 daglige nødoppkall takket være avanserte og pålitelige teknologiske løsninger, inkludert Intergraphs incident management software. Prosjektet fremmer kompatibilitet og kunnskapsformidling og sikrer derfor raskere og mer effektive utrykninger.

Som følge av 112.PT-prosjektet besvares nødoppkall nå av spesial utdannede forbindelsesoffiserer, som drar nytte av tidligere professjonell erfaring fra Politiet eller Forsvaret, slik sikrer man en konstant toppkvalitet oppkallet blir mottatt. Forbindelsesoffiseren kategoriserer oppkallene etter behovet for assistanse fra politi, brandvesen, ambulansetjeneste eller koordineret utrykning og overleverer oppgaven til den relevante utrykningsleder, som involverer de riktige aktører i forhold til den offisielle fremgangsmåte.

 “European Emergency Number Association arbeider for å etablere effektive beredskapssystemer i hele Europa”, forklarer Gary Machado, administrerende direktør i EENA. ”112-prisene anerkjenner og hedrer individer og organisasjoner, som forbedrer og fremmer det europeiske nødoppkallsnummer 112. Vi gratulerer Portugals Innenriksministerium med deres lansering av en 112-tjeneste, som konsoliderer deres innbyggeres sikkerhet.”

“Myndigheter i hele verden har tillit til Intergraphs beredskapsløsninger til nasjonale systemer. Vi sørger for at kontrolrommene er utstyrt med kompatible teknologiske løsninger, som forsyner aktørene med den informasjon, de har bruk for, for å kunne sikre effektiv ulykkesforebyggelse og utrykning,” sier John Graham, direktør for Intergraph Security, Government & Infrastructure. ”På vegne av Intergraph vil jeg gratulere Portugals Innenriksministerium med deres visjon og arbeid for å optimere beredskapsinnsatsen, så menneskeliv og verdier er bedre beskyttet i hele landet.”

Utover Portugals 112.PT-prosjekt deltar Intergraph i mange andre aktuelle nasjonale beredskapsprojekter, blant annet A.S.T.R.I.D. (den offentlige kommunikasjonsleverandør til alle belgiske beredskapsorganisasjoner), FiReControl (Englands nasjonale beredskapsinfrastruktur for brann og ambulanse), Det Tyske Føderale Politi, Kongeriget Jordan samt New Zealand Politi og New Zealand Brannvesen.

# # #

Om EENA

EENA, European Emergency Number Association, ble grunnlagt i 1999 som en belgisk-registreret non-profit organisasjon og fungerer som et nøytralt forum for beredskapstjenester, industri og opplyste borgere med tanke på å etablere effektive, kompatible og harmoniserede telekommunikasjonssystemer for beredskap i henhold til borgernes behov. EENA fungerer også i høyere grad som sentral talsmann for 112-relaterte emner over for myndigheter i takt med at flere og flere EU-borgere krysser grensene i forbindelse med forretning eller fritid. EENA arbeider samtidig for etableringen av et generelt, paneuropeisk, flerspråklig enkelt og effektivt system som skal advare innbyggere om forestående eller mulige ulykker.

 

EENA’s medlemmer teller 400 representanter for beredskapstjenester fra 39 europeiske land, 25 leverandører av løsninger, 9 internasjonale foreninger/organisasjoner samt 20 medlemmer av Europaparlamentet.

 

Om Intergraph

Intergraph er en verdensledende leverandør av engineering og geospatial programvare, som hjelper kunder å visualisere komplekse data. Virksomheter og regeringer i mer enn 60 land stoler på Intergraphs industrispesifikke programvare, som tar hånd om enorme mengder data og sikrer at de lett forståelig blir visuelt presentert og gir handlekraftig innsikt. Intergraphs programvare og tjenester setter kundene i stand til å bygge og drive mer effektive fabrikker og skip, utarbeide intelligente kart og sikre både kritisk infrastruktur og millioner av mennesker i hele verden.

 

Intergraph har to divisjoner, Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M tilbyr engineering programvare for design, konstruksjon og drift av fabrikker, skip og offshoreanlegg. Intergraph SG&I tilbydr geospatialstyrt industriløsninger til forsvar og etterretning, offentlig trygghet og sikkerhet, stat og kommune, transport, fotogrammetri, hjelpesystemer og kommunikasjon. For ytterligere informasjon, besøk www.intergraph.no.

 

© 2010 Intergraph Corp. Alle rettigheter er forbeholdt. Intergraph og Intergraph logoen er registrerte varemerker tilhørende Intergraph Corp. eller datterselskaper i USA eller i andre land. Andre navn på virksomheter eller produkter er varemerker tilhørende deres respektive eiere.

 

 

Om Intergraph

Intergraph är en ledande global leverantör av teknisk och geospatial programvara som gör att kunder kan visualisera komplexa data. Företag och myndigheter i mer än 60 länder förlitar sig på Intergraphs branschspecifika lösningar för att omvandla stora mängder data till lättförståelig visuellt förmedlad information och användbar kunskap. Intergraphs programvaror och tjänster ger kunder möjlighet att bygga och driva mer effektiva anläggningar och fartyg, skapa intelligenta kartor och skydda kritisk infrastruktur och miljontals människor världen över.

Verksamheten är organiserad i två divisioner: Process, Power & Marine (PP&M) och Security, Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M erbjuder programvaror för konstruktion, tillverkning och drift av industrier, fartyg och offshore-anläggningar. Intergraph SG&I erbjuder geospatiala branschlösningar för försvars- och underrättelseverksamhet, samhällsskydd och säkerhet, offentlig förvaltning, transport, fotogrammetri, tekniska försörjningssystem och kommunikation.

För mer information, besök www.intergraph.se

© 2010 Intergraph Corp. All rights reserved. Intergraph and the Intergraph logo are registered trademarks of Intergraph Corp. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.