ABM-utvikling

Interkommunalt biblioteksamarbeid i Troms

Pressemelding   •   feb 22, 2010 21:57 CET

Lenvik folkebibliotek får 600 000 kr frå ABM-utvikling til å prøve ut vertskommunesamarbeid i ytre Midt-Troms.

Biblioteka i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik inngår i samarbeidet med Lenvik som vertskommune.

Målet er å samordne og styrke bibliotektenesta i fire kommunar gjennom vertskommunesamarbeid med ein felles biblioteksjef. Hovudbiblioteket blir i Lenvik, dei andre skal vere kombinasjonsbibliotek og utviklas til gode lærings- og kulturarenaer for befolkninga. I søknaden vert det lagt vekt på eit differensiert tenestetilbod, samordning av funksjonar, tilgjengelegheit og kompetanse.

Vertskommune

- Vertskommunemodellen for Lenvik kan bli ein god modell som mindre kommunar i heile landet kan dra nytte av, seier avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard i ABM-utvikling i ein kommentar. Dette er eit interessant, men også nødvendig samarbeid for små kommunar som slit med å skaffe fagutdanna bibliotekarar, seier Indergaard.

Lenvik folkebibliotek gjennomførte i 2008/2009 ei utgreiing om vertskommunesamarbeid. Dei fire kommunane har utarbeidd felles bibliotekplan og kommunestyret i Lenvik har nyleg vedtatt flytting av Lenvik folkebibliotek til den planlagte kunnskapsparken Finnsnes.

Les søknaden

Lenvik folkebibliotek: Vertskommunesamarbeid i ytre Midt-Troms

Fakta om tildelinga

I 2010 deler ABM-utvikling ut 32,6 millionar kroner til 114 søknader frå arkiv, bibliotek og museum. Midlane fordeler seg slik:

  • 85 får tilsegn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplassar for kunnskaps- og kulturformidling samt partnarskap og samarbeid
  • 4 får tilsegn om 716 000 kr til teiknspråkbøker for døve
  • 25 får tilsegn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum

Det kom inn 274 søknader om til saman 102 millionar kroner.

Pressekontakt

informasjonsdirektør Atle Faye
- telefon 913 47 369 / 23 11 75 99
- e-post: atle.faye(a)abm-utvikling.no

avdelingsdirektør bibliotekutvikling Leikny Haga Indergaard
- telefon 951 00 785 / 23 11 75 00
- e-post: leikny.haga.indergaard(a)abm-utvikling.no

Oversikt over alle tildelingane finn du her (lenke)