Miljøverndepartementet

Internasjonal åpning av Naturmangfoldåret 2010

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:29 CET

I dag er den internasjonale åpningen av Naturmangfoldåret. FN utfordrer myndighetene i alle land til å øke innsatsen for å ta vare på naturens mangfold.

Den formelle åpningen av året vil skje 1. februar 2010 i Trondheim i forbindelse med den internasjonale Trondheimskonferansen om naturmangfold. Miljøverndepartementet ønsker et bredt engasjement, med deltakelse og involvering fra alle nivåer hos myndighetene, frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv, kunnskapsinstitusjoner, media, kultur-, samfunns- og næringsliv.

- Ved å øke bevisstheten om naturmangfold kan vi øke forståelsen for de tiltakene som trengs for å nå nasjonale og internasjonale mål. I tillegg gir markeringen oss en mulighet til å løfte naturmangfold inn i politiske diskusjoner som omfatter helheten i naturen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Hovedbudskapene for året er å fortelle:

  • hva mangfoldet betyr for mennesker.
  • at tapet av natur skjer raskt.
  • at det haster med å gjøre noe.

Hvorfor et naturmangfoldår?

Naturmangfoldet er grunnlaget for livet på Jorden. Naturen gir oss mat, medisiner, klær, materialer og brensel, den renser vann og luft, regulerer klimaet, binder CO2 og produserer oksygen. Naturen produserer produkter og tjenester som er verd utallige milliarder kroner årlig. Men å bevare arter og økosystemer handler ikke bare om økonomi. Naturmangfoldet er livsnødvendig for å opprettholde økologiske systemer og prosesser. Samspillet mellom de ulike artene, utviklet gjennom millioner av år, er så finstemt at utryddelsen av en art kan få store konsekvenser for andre arter i næringskjeden.

Les mer om det internasjonale naturmangfoldåret 2010