Statens landbruksforvaltning, SLF

Internasjonale melkepriser går noe ned, men positivt marked

Pressemelding   •   feb 25, 2010 23:38 CET

Prisene på meieriprodukter internasjonalt har sunket litt siden før jul. Det er ventet lavere melkeproduksjon både i EU, Australia/New Zealand (Oceania) og i USA for 2010. Etter fjorårets uro og krisetilstander er det nå en positiv stemning som preger meierimarkedet.


Prisene på meieriproduktene som omsettes internasjonalt, sank gjennom hele første halvår av 2009. Fra sensommeren 2009 og utover høsten har man sett en kraftig økning igjen i disse prisene. Toppen ble nådd i desember 2009, deretter har vi sett en nedgang i prisene på meieriprodukter. Fra en tilstand for et halvt år siden hvor myndighetene i EU og USA var under sterkt press for å iverksette særskilte støttetiltak for melkesektoren, fører nå høyere priser til større ro i sektoren.

Positivt i EU
Det er en merkbar positiv stemning i markedet for meieriprodukter. www.milkprices.nl skriver at økende priser internasjonalt og i EU-markedet har snudd utviklingen. Melkeproduksjonen i EU i januar-september 2009 var lavere enn i samme periode i 2008, og man forventer lavere produksjon i første halvdel av 2010 enn i 2009.

Mens markedsprisen i EU i fjor på denne tiden lå under intervensjonsprisen både for smør og skummetmelkpulver, ligger den nå over - selv om prisen har falt noe fra toppen før jul. I fjor ble maksimum kvantum som kunne kjøpes inn til intervensjon kjøpt inn nesten umiddelbart. Dermed ble EU tvunget til å utvide kvantumet som kunne kjøpes inn gjennom intervensjonsordningen. Høyere priser og lavere produksjon i år gjør at man ikke tror EU må kjøpe inn tilsvarende mengder til intervensjon for å støtte markedet som man måtte gjøre i 2009.

USA
US Dairy Export Council (USDEC) er optimistiske med tanke på amerikansk eksport av meieriprodukter, og forventer en økning i amerikanske eksportvolumer på 7-12 prosent.  USDEC mener at verdensmarkedet for meieriprodukter vil være sterkt i 2010. Faktorer som bidrar til dette er forventet lavere produksjon både i Oceania, EU og USA.

Samtidig benytter ikke EU eksportstøtte. Store lagre av skummetmelkpulver og smør i Europa kan virke dempende på markedet. Men totalt sett mener USDEC at meieriprodukter i verdensmarkedet vil beholde prisnivået fra slutten av 2009.


Dato Oppnådd pris USD/kg 1. juli -09 1,829 5. aug -09 2,301 2. sept -09 2,858 7. okt -09 3,022 3. nov -09 3,437 1. des -09 3,560 5. jan -10 3,309 2. febr -10 3,256 New Zealand
Siste auksjon av helmelkspulver hos Fonterra, New Zealands største meieriselskap, viste en nedgang i prisen på 1,6 prosent fra auksjonen i januar. Gjennomsnittsprisen for helmelkspulver ble 3,256 dollar/kg. Fonterra kommenterer resultatet med at prisen var innenfor det intervallet de forventet seg, og at det reflekterer et relativt balansert marked.

Verdensmarkedsprisene


Verdensmarkedsprisene på meieriprodukter steg frem til uke 48 2009, siden da har prisene gått noe ned. Grafen viser gjennomsnitt av de prisene Statens landbruksforvaltning (SLF) registrerer av internasjonale priser på skummetmelkpulver(SMP), helmelkspulver(HMP), smør og ost omregnet til dollar per kg. På smør og pulver fra EU er evt. eksportstøtte fratrukket for å gi ”verdensmarkedspris”.


Kilder: Dairy Markets, LTO (www.milkprices.nl), globalDaiyTrade, Official Journal og Norges Bank.
Prisen i EU er nå over intervensjonspris. Det er ikke salg til intervensjonslagring. Grafen viser gjennomsnitt av EU-priser for smør og skummetmelkpulver som SLF registrerer, samt intervensjonspris for de to produktene.


Kilder: Dairy Markets


Produsentpriser
I grafen under er norsk målpris for melk satt inn sammen med produsentpriser i USA, New Zealand og hos et utvalg europeiske meieriselskaper. Produsentprisene økte gjennom hele 2007, og i 2008 nådde de et rekordhøyt nivå. En vesentlig svekkelse av den norske kronen mot euro og dollar rundt årsskiftet 2008/2009 gjør at det i kr/liter ble en topp i prisene også da. Fra januar 2009 så vi et markant prisfall og krisetilstander i melkemarkedet. I april var prisen i EU på sitt laveste med 2,02 kr/l (23,74 euro/100kg). De siste månedene har prisen forbedret seg gradvis opp til 27,75 euro/100kg (2,26 kr/liter) i desember.Differansen mellom norsk målpris og internasjonale produsentpriser på melk har gått ned siden i sommer. Grafen viser prisutvikling til produsent for melk 2006 - desember 2009 (NOK per liter). I figuren er produsentpriser fra flere land omregnet til norske kroner med månedskurser fra Norges Bank.


Kilde: LTO, www.milkprices.nl.Kontaktperson:
Seniorrådgiver Hans Kjetil Bjørnøy, tlf. 24 13 10 36

Tabell og diagram