Statistisk sentralbyrå SSB

Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2009. Førebelse tal

Pressemelding   •   jan 08, 2010 16:21 CET

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 282,2 milliardar kroner ved utgangen av desember 2009. Dette er ein auke på 2,9 milliardar kroner frå månaden før.