FN-sambandet

Internasjonalt år for samvirke og bærekraftig energi 2012

Pressemelding   •   des 30, 2011 13:17 CET

FN dedikerer det nye året til to oppgaver som skal få hele verdens oppmerksomhet. 2012 er året for samvirke og året for bærekraftig energi til alle.

Samvirke er en måte å organisere tjenester og virksomhet der folk går sammen og har kollektivt eierskap. Samvirke løser oppgaver offentlige myndigheter ikke prioriterer og private interessenter ikke kommersialiserer.

I Norge har samvirke vært brukt til å få på plass butikk i lokalsamfunnet og til å få bygd boliger til folk.  

- Samvirke har utviklet Norge. Når FN retter søkelys mot samvirke det neste året vil vi forhåpentlig se at flere samfunn får den samme utviklingen og at flere får tilgang på tjenester og tilbud de tidligere ikke har hatt, sier Kari Solholm, generalsekretær i FN-sambandet.

Gjennom FN-året for bærekraftig energi for alle vil FN engasjere medlemsland, privatsektor og sivilsamfunn for innen 2030 å oppfylle tre mål:

  • Sikre universell tilgang til moderne energitjenester
  • Redusere den globale energibruken
  • Doble bruken av fornybar energi

I dag lever 1,4 milliarder mennesker uten elektrisitet, og rundt tre milliarder mennesker i utviklingsland bruker kun vedfyring for matlaging og oppvarming.

Tilgang til elektrisitet bidrar til å løfte mennesker ut av fattigdom, og er derfor et sentralt virkemiddel for å oppnå FNs tusenårsmål. FN mener at fornybare energikilder er de mest miljøvennlige og kostnadseffektive alternativene når en skal sikre energi for alle.

- Vi vet at tilgang til elektrisitet genererer inntekter, sikrer helsetjenester og forbedrer kvaliteten på utdanning. Det er på høy tid at alle mennesker får lik mulighet til å løfte seg ut av fattigdom, sier generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.

FN-sambandet gir informasjon om FN og internasjonale spørsmål på norsk.