Fiskeri- og kystdepartementet

Internasjonalt arbeid for miljømessig bærekraftig akvakultur

Pressemelding   •   okt 12, 2010 08:56 CEST

- Internasjonalt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å sikre at den globale veksten i akvakultur skjer på en miljømessig bærekraft måte. Norge er sterkt involvert i arbeidet som gjøres i FAO for å utvikle harmoniserte retningslinjer for sertifisering av akvakultur, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i Shanghai i dag.

Fiskeri- og kystministeren deltok i dag på et seminar om bærekraftig havbruk under ”Sjømat og fiskeriuken” på den norske paviljongen på Expo 2010. Seminaret tok opp utfordringer, erfaringer og mulige løsninger tilknyttet miljømessig bærekraftig akvakultur lokalt og globalt. På seminaret utvekslet representanter fra kinesiske og norske fiskeri- og havbruksmyndigheter og forskningsmiljøer erfaringer. Seminaret om bærekraftig havbruk føyer seg inn i rekken av flere seminarer som arrangeres av Fiskeri- og kystdepartementet under ”Sjømat og fiskeriuken”.

-I følge tall fra FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk)kommer nær halvparten av all sjømaten på verdensmarkedet fra havbruk. Samtidig er akvakultur den matproduksjonsformen som øker mest glodbalt, med 7% årlig. Når vi samtidig vet at etterspørselen øker vil også produksjonen øke. En økt produksjon må skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer, sa fiskeri- og kystministeren.

-Jeg håper at alle nasjoner jobber hardt for å etablere regler som imøtekommer FAOs standard for forsvarlige fiskerier- og akvakultur (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries). Det at FAOs medlemsland på sitt møte i Thailand forrige uke godkjente ” ”Retningslinjer for sertifisering av akvakultur” er et stort steg i riktig retning for at verdens akvakulturnasjoner skal arbeide i samme retning for å sikre en bærekraftig utvikling, avsluttet Berg-Hansen.

Kontakt: Pressevakt 22 24 66 99