Forskningsrådet

Internasjonalt: Første nordmann som får Harkness stipend

Pressemelding   •   feb 16, 2010 08:10 CET

Som første norske Harkness Fellow reiser Berit Bringedal til USA for å forske på temaet prioritering og rettferdig fordeling i helsetjenesten.

Berit Bringedal arbeider ved Legeforeningens forskningsinstitutt. Det prestisjefylte stipendet på over 100 000 dollar skal brukes til å forske på et helsepolitisk tema i USA i ett år. Bringedal vil blant annet samarbeide med ledende amerikanske fagmiljøer og fellows fra en rekke andre land.

Det er første gang Norge er med i søkerrunden til denne ordningen, og Bringdal blir den første norske Harkness Fellow i regi av the Commonwealth Fund. Norges forskningsråd står for finansieringen og samarbeider med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om gjennomføringen.

Nye perspektiver

Bringedal, som arbeider ved Legeforeningens forskningsinstitutt, har doktorgrad i sosiologi på temaet prioritering og rettferdig fordeling i helsetjenesten. Det er dette temaet hun skal forske på under oppholdet i USA. Foreløpig er det åpent hvordan forskningen skal vinkles.

- De neste månedene skal jeg i samarbeid med The Commonwealth Fund definere en problemstilling parallelt med å finne et miljø og en mentor. Sannsynligvis skal jeg gjøre en sammenlignende analyse mellom Norge og USA. Målet er at nye perspektiver fra denne forskningen skal bidra til bedre prioriteringer i det norske helsevesenet, forklarer Bringedal, som reiser til USA i august.

- Interessant helsesystem

Bak fra venstre: John E. Craig (The commonwealth Fund), Jon Magnussen (NTNU), John-Arne Røttingen (Kunnskapssenteret). Foran fra venstre: Olav Helge Førde (UNN), Robin Osborn (The Commonwealth Fund), Signe Flottorp(Forskningsrådet). Et av kriteriene for bli valgt, var at søkeren kunne dokumentere sterk interesse for helsepolitiske spørsmål og engasjement for å forbedre helsetjenesten gjennom forskning og ledelse.

- Bringedal har både forskningserfaring og relevant erfaring fra helsepolitikk gjennom sitt arbeid i sekretariatet for Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten, sier John-Arne Røttingen,direktør ved Kunnskapssenteret og leder av utvelgelseskomiteen for det norske stipendet.

- Norge er et verdifullt tillegg til Harkness-programmet. Det norske helsesystemet har mange interessante trekk og har gjennomført mange spennende reformer som det amerikanske helsesystemet kan lære av, sier Robin Osborn, leder for internasjonalt samarbeid i Commonwealth Fund, som er glad for at Norge nå deltar i Harkness-programmet.

Internasjonalisering

- Harkness-stipendet gir norske forskere mulighet til å dra til USA og få ny kunnskap som de kan ta med tilbake til norsk helsetjenesteforskning. Det er også en fin mulighet for internasjonalisering av forskning, noe som er et mål for Forskningsrådet, sier Signe Flottorp, programstyreleder i Program for helse- og omsorgstjener.

Målgruppen for stipendet er lovende norske forskere, klinikere, ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten samt journalister. Et av kravene til søkerne var at de måtte dokumentere sterk interesse for helsepolitiske spørsmål og engasjement for å forbedre helsetjenesten gjennom forskning og ledelse. Fire søknader kom inn i søknadsrunden i 2009.

Søknadsfristen for årets utlysningsrunde er 15. september. Flottorp oppfordrer folk både til å søke selv og nominere andre som kan egne seg.