Nordens velferdssenter

​Internationella funktionshindersdagen uppmärksammas i Norden

Pressemelding   •   des 03, 2015 10:47 CET

I dag är det Internationella funktionshindersdagen som även i år uppmärksammas på bred front i Norden. Syftet är att rikta fokus på hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning. I centrum finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som slår fast rättigheter på lika villkor, oavsett funktionsförmåga.

Det är en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska länderna, studera, arbeta eller helt enkelt besöka, Nu finns det en film som ska stärka arbetet för fri rörlighet och mot funktionshinder. Filmen spelades in under seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder" som ägde rum i Köpenhamn i oktober och som arrangerades av Nordens Välfärdscenter.

Några nordiska aktiviteter som arrangeras 3 december

I DANMARKarrangerar bland annat Danske Handicaporganisationer ett debattmöte om frivillighet. Bland annat ska man diskutera gråzonerna mellan vad frivilliga krafter ska göra i relation till kommunernas uppgifter.
Mer information: Debatmøde om frivillighed

FINLANDS NATIONELLAfunktionshinderråd VANE håller möte den 3-4 december och många aktuella frågor finns på agendan.

Förbundet FDUV har temavecka med olika evenemang i flera delar av landet. Bland annat en rad självständighetsfester och seminarier med titlar som "Se mig, hör mig, möt mig!"Mer information: Temavecka om funktionsnedsättning

Lyhty ry Finland will broadcast two radio programs, with the theme 'The Rights of Disabled Persons - Right to economic and social security' together with University of Helsinki and National Taiwan Normal University. The discussion programs are hosted by disabled persons themselves with the support of the students from two universities who majored in education. Listen the programs from:

Radio Valo

Radio Valo, english

I FÄRÖARNAarrangerar traditionsenligt det nationella Handikapprådet ett seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och om universell utformning. I år handlar det bland annat om tillgänglig turism.
Mer information: Seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning

I GRÖNLANDShuvudstad Nuuk arrangerar föräldraföreningen INOOQAT ett TEMA – debattmöte i församlingshuset kl 13:00-16:00

Mer information: Debattmöte i Nuuk

I ISLANDdelas två pris ut. Förbundet Öryrkjabandalag Íslands delar ut ÖBI:s Uppmuntringspris i Kulturhuset Hárpa. President Òlafur Ragnar Grímsson är beskyddare av priset.

Förbundet Throskahjálp delar också traditionesenligt ut sitt pris Murbräckan.

I NORGEarrangerar Barne- ung och familiedirektoratet en tredagarskonferens om universell utformning 1-3 december.Mer information: Universell utformingsdagene

Plan International Norway, the Atlas Alliance, and the Norwegian Centre for Human Rights is organizing a seminar which aims to promote an understanding of the situation of refugees with disabilities by highlighting the rights and wellbeing of refugees with disabilities. How do we ensure the rights of refugees with disabilities and what responsibilities do we have? Politicians as well as national and international aid organizations are invited to take part.

Norwegian Centre for Human rights

I SVERIGEarrangerar Handikappförbunden ett seminarium med fokus på den kommande strategin för funktionshinderspolitiken som ska gälla från 2017.
Mer information: Internationella funktionshindersdagen

ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUNDdelar i vanlig ordning ut sitt Bemötandepris till en person eller verksamhet som har förstått hur viktigt det är att alla bemöts på lika villkor. De som ser bortom funktionsnedsättningen och ser människan. Denna gång sker utdelningen kl 12 i Sittkoff-gallerian.
Mer information: Årets bemötandepris

Även FN uppmärksammar funktionshindersdagen

FN har samlat en mängd aktiviteter på sin sida för att uppmärksamma dagen. Där finns även programmet för FN:s egen konferens där bland annat generalsekreterare Ban Ki-Moon talar: Information på FN:s hemsida

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.