Det norske oljeselskap ASA

Invitasjon - Presentasjon av resultat for 3. kvartal 2010

Pressemelding   •   okt 12, 2010 12:52 CEST

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for 3. kvartal 2010 i Oslo fredag 5. november 2010.

Presentasjonen vil finne sted på Felix Konferansesenter på Aker Brygge, Bryggetorget 3, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til jeanette.tinholt@detnor.no innen 1. november klokken 12.00.

Det vil også være mulig å følge kvartalspresentasjonen live via webcast ; ytterligere informasjon om dette vil være tilgjengelig på www.detnor.no (http://www.detnor.no/)

Selskapet vil være representert ved:

Adm. dir. Erik Haugane

Direktør investorkontakt Knut Evensen

Direktør kommunikasjon Torgeir Anda


Om Det norske

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').