Hæren

Presseinvitasjon til Noble Ledger

Pressemelding   •   sep 18, 2014 13:14 CEST

Mandag 22.september vil sjefen for 1. Tysk-Nederlandske Korps, generalløytnant Volker Halbauer arrangere en besøksdag i forbindelse med øvelse Noble Ledger. Pressen inviteres til å besøke øvelsen og se noe av kapasitetene som Nato Response Force (NRF) har. Halbauer vil være tilgjengelig for intervju. Halbauer er sjef for landkomponenten i NRF 2015.

Noble Ledger er en sertifiseringsøvelse for Nato Response Force 15. Øvelsen innebærer forflytning av over 1500 kjøretøy med båt, tog og langs landeveien. Norges rolle er å legge til rette for øvelsen. All planlegging og gjennomføring gjøres av 1.Tysk-Nederlandske Korps. Under øvelsen er det styrker fra Tyskland, Nederland, Danmark, USA og Norge. 

NRF styrken er i Norge med kapasiteter som Norge ikke har. Dette er for eksempel kamphelikopter, transporthelikopter og luftlandestyrker. Dette er styrker som er forbundet med rask evne til forflytning og hurtig innsetting.

Program:

1230: Oppmøte i vakta, Rena Leir.
1300: Demonstrasjon av luftlandestyrker i felt. (Tactical Air Landing Operations)
1400: Statisk display av deltagende nasjoner.

Under den statiske displayen vil generalløytnant Halbauer stille seg til disposisjon for intervjuer. Han vil kunne snakke om hvilke oppdrag NRF kan løse i 2015.

Påmelding innen søndag 21.sept kl 1800.

Kontaktperson

Oblt Terje Bruøygard, epost: terje@army.no

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Hæren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. Hæren er til stede på bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktområder. Varig konfliktløsning vil alltid innebære enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landområder. Derfor er Hæren viktig.