Mattilsynet gammel

Invitasjon til deltakelse i kontaktforum for ernærings- og helsepåstander

Pressemelding   •   feb 23, 2011 16:51 CET

Mattilsynet skal opprette et elektronisk kontaktforum for ernærings- og helsepåstander. Kontaktforumet vil i hovedsak gjelde saker som er til diskusjon i EU-kommisjonens arbeidsgruppe.

Det foregår en kontinuerlig regelverksutvikling på dette området, og hensikten med forumet er å kunne høre synspunkter og innspill fra interessenter i aktuelle saker før disse er vedtatt i EU. Mattilsynet søker interessenter som vil delta i dette kontaktforumet. Det bør være organisasjoner eller aktører som er aktive på næringsmiddelområdet.

Vi gjør oppmerksom på at saksbehandling samt spørsmål om ernærings- og helsepåstander fremdeles skal gå til Mattilsynets Distriktskontor (tlf 06040) eller postmottak@mattilsynet.no

De som ønsker å delta i kontaktforumet melder fra til:
Ida Tidemann-Andersen, seksjon for forbrukerhensyn, ved Mattilsynets hovedkontor på e-post idtid@mattilsynet.no