Helsedirektoratet

Invitasjon til lansering av nytt, nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostisering, behandling og oppfølging av prostatakreft

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:04 CET

Torsdag 17. desember 2009 kl 13.00 –14.00 i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2 ved St. Olavs plass i Oslo
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil delta. Overlege Dag Clement Johannessen har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet handlingsprogrammet med retningslinjer. Han deltar under lanseringen med representanter fra fagmiljøet og brukerforeningene. Fra Helsedirektoratets side deltar helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth og strategidirektør for kreftområdet Stein Kaasa.
For første gang i Norge har fagmiljøene med støtte av pasientorganisasjoner samlet seg om et handlingsprogram og retningslinjer for diagnostisering, behandling og oppfølging av prostatakreft. Dette som ledd i den nasjonale kreftstrategien som løper frem til 2011.

Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn. Prostatakreft vokser ofte sakte slik at mange menn dør med og ikke av kreft. Men av dem som dør av prostatakreft er det mange som opplever store smerter og andre symptomer. Behandling og koordineringen av den siste tiden pasienten lever blir også omtalt i retningslinjene.

Røyking, overvekt og innaktivitet øker risikoen for prostatakreft. Forebyggende innsats på disse områdene er derfor viktig. Det er de vanlige rådene om kosthold som gjelder også her, samt at man ikke bør røyke og ha et moderat inntak av alkohol.

Ved å teste alle menn viser det seg at man finner 48 tilfeller av ufarlig prostatakreft for hvert tilfelle som bør behandles.