Norges Kampsportforbund

Invitasjon til lederkurs for ungdom 19.-21. september og 17.-19. oktober

Pressemelding   •   mai 15, 2014 09:40 CEST

Vil du bli en leder ?
Lederkurset er beregnet for ungdommer som har ambisjoner om å komme inn i styrer, komiteer eller utvalg slik at de får være med å bestemme over egen utvikling. Kampsportforbundet ønsker (og vil) at ungdom tar et større ansvar i eget idrettsmiljø og har derfor laget et eget lederkurs for ungdommer som gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutninger tas. Kurset er det samme som idrettsforbundets ungdomslederkurs, men rettet mot kampsport.

Kunnskapen og verktøyene deltakerne får under kurset vil gjøre det enklere å
forstå, og få medansvar i egen klubb eller i andre organisasjonsledd. I tillegg vil
det være fokus på selvtillit, selvfølelse og teambuilding.

Kurset er inndelt i følgende moduler:
• Teambuilding
• Selvtillit og selvfølelse
• Ledelse og lederrollen
• Idrettens organisasjon
• Arbeids- og endringsverktøy
• Kommunikasjon
• Retorikk
• Coaching
• Etikk og verdier
• Kampsportorganisasjonen
• Gjennomgang av forbundets langtidsplan

I tillegg vil deltakerne bli bevisst på ulike hersketeknikker og prestasjonsteknikk

Hvem kan delta på kurset
Hovedtyngden vil være engasjert ungdom mellom 15 og 20 år, men de inntil 25 år kan delta. Ungdommen må ha et ønske om å påta seg verv eller lederverv i klubben eller i andre organisasjonsledd. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper hos deltakerne, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb er en fordel. Kurset går over to helger, etterfulgt av praksisoppgave i egen klubb.

Mål
Målet med kurset er å hjelpe ungdommer til å utvikle seg til dyktige unge
ledere, som ikke bare vil, men som også tør å ta utfordringer.

Praksis
Deltakerne skal ha praksis i egen klubb mellom samlingene og skal avslutte med
en praksisoppgave.
Ved gjennomført kurs vil deltakerne få kursbevis som er «gull» verdt på CV’n.

Tidspunkt
Kurssamling nr. 1
Rica Hotel Gardermoen
Fredag 19. septenber klokken 16:00- søndag 21. september klokken 16:00

Kurssamling nr. 2
Rice Hotel Gardermoen
Fredag 17.oktober klokken 16:00- søndag 19. oktober klokken 16:00

Det går shuttlebuss mellom fl yplassen og Rica Hotel Gardermoen hvert 20 minutt.

Påmelding
Påmeldingsfrist 8. august klokken 12:00 *
Det er klubben som må melde på deltakere og styret i klubben må ha utpekt en egen person som kan følge opp deltakerne i klubben og påse at de får gjennomført praksisoppgaven. Kontaktinformasjon til oppfølgeren må tas med i påmeldingen slik at forbundet kan kontakte vedkommende. Det er en fordel om klubben kan melde på to eller fl ere personer til lederkurset. De to første vil bli prioritert, mens de andre vil komme på venteliste. Det er kun 30 plasser på kurset og da det forventes at plassene fylles raskt opp vil prinsippet «førstemann til mølla» gjelde.

Kostnader
Hver weekendsamling koster kr 1500,-. Dette dekker reise, overnatting og bespisning.

PÅMELDING HER

ling til påmeldingen https://response.questback.com/norgeskampsportforbund/ungleder/

Eller send kodeord KAMP LEDER til 2077

Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende største særforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.