LO Norge

INVITASJON TIL LOs REPRESENTANTSKAPSMØTE 23. FEBRUAR 2010

Pressemelding   •   feb 16, 2010 14:59 CET

Pressen inviteres til møte i LOs representantskap tirsdag 23. februar d.å., kl 10.00 i Sal A, Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Representantskapet skal blant annet behandle:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Endringer i LOs kontrollkomite
4. Godkjenning av kongressprotokoll
5. Hovedavtalerevisjonen LO - NHO 2009
6. Tariffrevisjonen 2010  

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen
Hanne A. Thun                                 Landsorganisasjonen i Norge
Informasjonssekretær                         Youngsgt. 11, 0181 Oslo
hanne.thun@lo.no                                Tlf: 23 06 10 50/Faks: 23 06 20 01
23 06 17 45                                        www.lo.no