Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i Norge: Det er stort sett gode isforhold i det meste av landet.

Pressemelding   •   feb 18, 2011 09:50 CET

Mildvær har gjort isen ufarbar nær kysten på Vestlandet. På Sørlandskysten kan dårlig is være skjult under tørr lett isolerende snø. På kysten av Møre – Nordland har også mildvær svekket isen, men den har styrket seg igjen den siste uken.

Sør- og Østlandet
På kysten av Sørlandet var det mildt så lenge at isen er svekket der vann strømmer under isen. De siste dagers kulde har ikke styrket isen da det samtidig har kommet svært lett og isolerende snø. Vann som hadde utrygg is før snøfallet er derfor fortsatt utrygge.
De aller fleste vann i lavlandet på Østlandet har likevel 30-50 cm is, men særlig på de største og dypeste er det ennå store variasjoner i istykkelsen. Enkelte vann har også  isfrie partier.

Vannene er stort sett dekket med snø. Det er betydelig overvann mange steder, mens andre steder har overvannet frosset til ny is.
På kysten av Østfold og lengst sør i Telemark/Agder har snøen delvis smeltet, men er nå dekket med lett tørr snø.

I fjellet isla små vann seg rundt 20. oktober, mellomstore vann i starten av november, og de største i starten av desember. I fjellet er alle vann nå farbare bortsett fra der vannet strømmer. Istykkelsen er 50-70 cm

Resten av landet
Nær kysten på Vestlandet er isen alvorlig svekket og farlig. Også på kyststrekningen Møre – Nordland har isen blitt svekket av mildværet, men ny kulde har bedret forholdene igjen.
I indre strøk og over ca 200-400 moh i ytre strøk har isen klart seg bedre, men mange elver er rensket for is.

Ennå har mange av de største og dypeste lavlandsvannene områder med farlig is.

I Troms og Finnmark er det gode isforhold, også i lavlandet, men det er overvann på noen lavlandsvann i Troms etter et stort snøfall. I fjellet er det 50-70 cm is.

Ismeldingens gyldighet
Ismeldingen omfatter ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE holder på med å etablere en landsdekkende database hvor det er markert med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Foreløpig er 529 av landets 857 magasiner vurdert. Kartet finnes på www.nve.no/svekketis .

Kontaktpersoner
Ånund Sigurd Kvambekk  tlf. 22 95 93 12, mobil 996 09 036
Ragnar Ekker tlf. 22 95 90 91, mobil 975 73 438
Knut Hoseth (Nord-Norge) tlf. 76 92 33 62, mobil 971 65 337

Lenker