Samferdselsdepartementet

Ja til felles autobrikke for norske og utanlandske køyretøy

Pressemelding   •   nov 18, 2010 13:38 CET

- Ei felles brikke skal på plass snarast mogleg og seinast sommaren 2012, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Ho rosar engasjementet frå Norges Lastebileier-Forbund og seier dei har gode argument for å be om like konkurransevilkår på dette området.

- Vi har hatt tett dialog med Norges Lastebileier-Forbund og Vegdirektoratet for å sikra at også utanlandske aktørar betalar bompengar og såleis ikkje køyrer rimelegare enn norske.

- Det er tre viktige føresetnadar som må på plass. Vi må endra ei forskrift i vegtrafikklova og drøfta nøye ei omfattande informasjonsverksemd overfor dei mest aktuelle utanlandske selskapa. Dessutan må tilgangen til brikka verta langt betre enn i dag, seier Magnhild Meltveit Kleppa.

For meir informasjon - ta kontakt med:

Pressevakta i Samferdselsdepartementet, tlf: 919 14 777 (kvardagar kl. 08-16)