HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Ja til mer rettferdig fordeling av spilleinntekter

Pressemelding   •   aug 16, 2012 14:36 CEST

- Vi ser fram til en mer rettferdig fordeling av spilleinntektene fra Norsk Tipping. Dette har vi ventet lenge på, sier Anne-Karin Nygård og Anders Hegre.

Duoen leder henholdsvis Norske Kvinners Sanitetsforening og HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). De to organisasjonene har begge rundt 50.000 medlemmer og er dermed blant Norges største frivillige organisasjoner.

Sammen med åtte andre organisasjoner tok Sanitetskvinnene og HLF tidligere i år kontakt med Kulturdepartementet for å få til en mer rettferdig fordeling av spilleinntekter. Til nå har  ti store frivillige organisasjoner, også kalt 10H, hatt en egen avtale med Norsk Tipping om samarbeid på spillemarkedet.

Nå har Kulturdepartementet bestemt seg for å utrede fordelingen av inntektene fra Norsk Tipping som går til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

- Det er nødvendig og svært positivt at regjeringen sikrer en rettferdig fordeling av spillemidlene, sier HLFs generalsekretær, Anders Hegre (bildet over).

- Det er svært viktig at departementet nå tar en gjennomgang av hvordan inntekter fra statlige spill skal fordeles, slik at det for fremtiden blir en mer rettferdig ordning. Sanitetskvinnene har sammen med andre organisasjoner lenge ønsket en slik gjennomgang. Vi ser fram til en konstruktiv dialog med departementet i denne saken, sier generalsekretær Anne-Karin Nygård.

For mange organisasjoner var det et bevisst etisk valg ikke å benytte spilleautomater som inntektskilde også frem til forbudet trådte i kraft 1. juli 2007.

- Vi oppfatter det som urimelig at de organisasjonene som var i spilleautomatmarkedet skal «premieres» med ytterligere økonomisk støtte via spillemidlene fra Norsk Tipping, sier Nygård.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner i N.K.S.: Generalsekretær Anne-Karin Nygård mobil, 959 19 880, kommunikasjonssjef Marianne J. Seip, mobil 928 45 138

Kontaktpersoner i HLF: Generalsekretær Anders Hegre mobil, 922 87 265, informasjonssjef Trym Helbostad, mobil 906 33 543