Jernbaneverket

Jernbaneverket aksepterer straffeansvar etter Sjursøya-ulykken

Pressemelding   •   sep 14, 2010 16:36 CEST

14.09.2010 Jernbaneverket har i dag blitt orientert om at påtalemyndigheten vil ilegge Jernbaneverket en foretaksbot på 15 millioner kroner etter den tragiske Sjursøya-ulykken i mars. Jernbaneverket aksepterer at det foreligger et straffeansvar, men trenger den nødvendige tid for å sette seg inn i premissene for foretaksboten.

Jernbaneverket ser at etterforskningen har kommet til de samme funn som det som forelå i den foreløpige rapporten til Statens havarikommisjon for transport.

Havarikommisjonen konkluderte blant annet med at årsaken til at en så alvorlig ulykke kunne skje, var en systemsvikt ved at det ikke var tilstrekkelige barrierer på Alnabru skiftestasjon som kunne hindre et slikt tragisk hendelsforløp. Jernbaneverket har ikke fanget opp det endrete risikobildet over tid på en god nok måte.

- Etter ulykken har Jernbaneverket hatt en systematisk gjennomgang av risikoen knyttet til godsterminaler og hensettingsområder. Det er etablert midlertidige barrierer på Alnabru og permanente barrierer installeres.  Samtidig arbeider vi intensivt med styrking av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.