Jernbaneverket

- Jernbaneverket deler informasjon med togselskapene!

Pressemelding   •   jan 29, 2010 09:06 CET

28.01.2010 I Aftenposten torsdag 28. januar blir det fremsatt feilaktige påstander om at Jernbaneverket nekter å informere NSB om uhell. -Dette stemmer ikke og er en grov forenkling av saken, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Faksimile: uhellsrapport

Jernbaneverket deler informasjon om hendelser på jernbanen med togselskapene hver eneste dag. Det er Statens havarikommisjon for transport som har ansvaret for å granske alvorlige hendelser på jernbanen. Alle rapporter havarikommisjonen utarbeider er offentlige. I tillegg er Jernbaneverket og togselskapene pliktige til å foreta en intern oppfølging av jernbaneulykker og andre jernbanehendelser og Jernbaneverket har en egen uhellskommisjon for å sikre dokumentasjon, erfaringsutveksling og læring internt. Normalt gransker Jernbaneverkets uhellskommisjon 8 – 10 hendelser i året.

I sportilgangsavtalen Jernbaneverket har med alle togselskap har partene en gjensidig plikt til å utveksle ovenfor nevnte uhellsrapporter. Etter at Statens Havarikommisjon for transport fikk ansvar for å granske jernbanehendelser har  intensjonen bak paragrafen falt bort. Paragrafen er ikke blitt praktisert fra verken Jernbaneverkets eller togselskapenes side på flere år.

Vi deler imidlertid informasjon om hendelser på jernbanen med togselskapene hver eneste dag. Ved større og mer alvorlige hendelser, som blant annet strømstansen på Oslo S 20. april i fjor, blir berørte togselskaper invitert til orienterings- og evalueringsmøter. - For å sikre best mulig grunnlag til god informasjonsutveksling mellom Jernbaneverket og togselskapene, er det viktig at våre ansatte får uttale seg på fritt grunnlag – uten redsel for at de blir sittende igjen med et sivilrettslig eller strafferettslig ansvar, understreker jernbanedirektøren.

Jernbaneverket har tilskrevet Aftenposten med ønske om at dette tilsvaret til deres artikkel av 28.januar tas inn i avisen.