Jernbaneverket

Jernbaneverket skal utrede høyhastighetsbaner

Pressemelding   •   feb 19, 2010 13:21 CET

Samferdselsdepartementet har nå gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede høyhastighetsbaner i Norge. – Vi er glade for denne oppgaven som vil ha stor betydning for utviklingen av den framtidige jernbanen her i landet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. – Vi har sett fram til at dette skulle komme og går straks løs på denne omfattende oppgaven, sier hun.

Fra pressekonferansen der Jernbaneverket fikk mandatet for utredning av høyhastighetsbaner. Jernbanedirektør Elisabeth Enger (tv) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (th). Foto: Øystein Grue

Mandatet ble presentert på en egen pressekonferanse 19.februar. Jernbanedirektøren opplyste at det snarest mulig blir etablert en egen prosjektorganisasjon. Utredningsarbeidet vil bli utlyst som en internasjonal anbudskonkurranse, og budsjettet er på 50 millioner kroner. Det legges opp til en åpen prosess, med jevnlig rapportering til departementet.

- Det mandatet vi nå har fått betyr at vi skal utrede alle mulige konsekvenser av å bygge høyhastighetsbaner, sier jernbanedirektøren. - Jernbaneverket vil umiddelbart lyse ut en egen stilling som prosjektleder og det er også klart at vi vil få både nasjonal og internasjonal spisskompetanse på området inn i utredningsarbeidet vårt, sier Enger.

- Jobben er stor og tiden er knapp, utredningen skal være klar til 1.februar 2012, så det er bare for oss å brette opp ermene, sier Elisabeth Enger, som presiserer at Jernbaneverkets jobb nummer 1 er å sørge for et bedre jernbanetilbud  på kort sikt.

- Men det er lov å ha to tanker i hodet samtidig, og det er spennende at man har så store ambisjoner som ligger i det mandatet vi i dag har fått overlevert, sier hun.

Utredningen skal basere seg på fire ulike alternativer, fra å videreføre dagens nett til å foreslå strekningsvise utbygginger. De siste skal omfatte strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Gøteborg, Oslo Stockholm og Bergen-Haugesund-Stavanger.

Høyfartsutredningen skal danne en del av grunnlaget for neste rullering av Nasjonal transportplan.

Mandatet for utredningen og hvordan den skal gjennomføres, samt hvilke strekninger den skal omfatte ligger vedlagt og i egen sak.

Lenke: Utlysning av stilling som prosjektleder for høyhastighetsutredningen