Helse- og omsorgsdepartementet

Jobber for raskere kreftbehandling

Pressemelding   •   nov 22, 2011 13:54 CET

Regjeringen jobber for en raskere og bedre kreftbehandling. - I dag legges det ut nye tall, målt på en ny måte, som viser hvor nær vi er målet om at 80 prosent av kreftpasientene skal starte behandling innen 20 virkedager, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

- Jeg vil berømme helsepersonell som har gjort en flott innsats for kreftpasienter på sitt sykehus, sier Strøm Erichsen.

Det er nødvendig å forbedre kreftbehandlingen så den setter pasientene mer i fokus.
Selv om Norge har svært gode resultater for kreftoverlevelse, vet vi at vi kan bli bedre. Utredning og behandling kan bli raskere og mer effektiv.

I vår ga fremtredende fagfolk råd om at målsetningen burde være at 80 prosent av kreftpasienter burde være i gang med behandling innen 20 virkedager etter at henvisningen er mottatt. Begrunnelsen er både at rask behandling gir bedre resultater for en del kreftformer, og at raskt og effektivt forløp gir en bedre pasientopplevelse og bidrar til å redusere frykt og usikkerhet.

- Derfor måler vi nå hvor raskt behandlingen kommer i gang for pasienter med brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft, sier Strøm- Erichsen.

Tallene viser store forskjeller mellom sykehusene og mellom de ulike krefttypene. For brystkreft viser resultatene at 64 prosent av alle pasienter får behandling innen 20 virkedager. Flere sykehus har nådd målet om at 80 prosent av pasientene skal få behandling innen 20 dager. Tallene for tykktarmskreft og lungekreft er ikke like gode, men også her er det sykehus som lykkes med å gi mange av pasientene rask behandling.

- Vi vil fortsette å følge tallene tett. Fra neste år vil vi måle hvor stor andel av pasientene som får behandling innen 20 virkedager for alle kreftpasienter, sier helse- og omsorgsministeren.

Målet om at 80 prosent av pasientene skal få behandling innen 20 virkedager er ambisiøst.

- Men vi må tørre å sette mål. Bare på den måten kan vi bli bedre. For å bli bedre må vi identifisere flaskehalsene og innrette tilbudet annerledes, sier Strøm- Erichsen.

Målingene er utført i 1. og 2. tertial i 2011, det vil si at flertallet av pasientene ble henvist før kravet om 20 virkedager ble satt.

Les mer om tallene på helsenorge.no 

Følg oss på Facebook       Følg oss på Twitter