Octaga AS

JOINT Collaboration AS og Octaga AS revolusjonerer bygningsinformasjonsmodeller (BIM) gjennom unik webbasert 3D-teknologi.

Pressemelding   •   nov 10, 2010 12:26 CET

Bygg og anleggsbransjen etterspør og tar i bruk BIM modeller oftere og oftere for å sikre god kvalitet i sine prosjekter. Dette går ut på at alle faggrupper overleverer sitt bidrag  til en felles informasjonsmodell, visualisert i en 3D modell over bygget eller det som bygges. Beregninger viser at dette kan medføre besparelser på over 30% ved at feil og misforståelser unngås gjennom en bedre samhandling mellom aktørene i byggeprosessen. 

 

JOINT og Octaga har etablert et strategisk samarbeid for å tilby løsninger som forenkler arbeidet med BIM modeller. JOINT Collaboration har flere enn 35.000 brukere, og har en ledende markedsposisjon innen samhandlingsløsninger. JOINT ProsjektHotell er en ferdig samhandlingsløsning for de som bygger noe, som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre adminstrasjon.

 

“Aldri har det vært lettere å dele, se og jobbe med 3D BIM modeller . Det vil ikke lenger være slik at bare arkitekter, konsulenter og designere har glede av en roterende 3D modell. Helt nye brukergrupper som byggherrer, brukere, prosjektledere og saksbehandlere uten designkompetanse vil nå enklere ta i bruk 3D”, sier Steinar Svinø, adm. dir. i JOINT Collaboration

 

For å få til en sømløs samhandling med  3D, er det nødvendig med  effektivt overføring og visualisering av store 3D bygningsmodeller over nettet. Octaga har utviklet en unik 3D streaming teknologi som nå er integrert med JOINT ProsjektHotell. JOINT Collaboration og Octaga har samarbeidet om integrasjonen.

 

”Vi ser på 3D-modellen som det naturlige grenesesnitt for all samhandling i byggeprosessen”, sier Ola Ødegård, adm. dir. i Octaga AS.

 

JOINT ProsjektHotell har ambisjoner om å bruke 3D modellen som et naturlig grensesnitt til all informasjon. Det vil si at all informasjon, enten det er dokumenter, analyseresultater, beregninger og egenskapsdata er koblet mot konkrete bygningselementer. Dette linker informasjonen sammen på en ny måte. Den visuelle delen av arbeidet får en helt ny rolle gjennom aktiv bruk av 3D.

 

Om Octaga AS

Octaga AS produserer programvare i verdensklasse for sanntidsvisning av 3D-data for AEC- og olje og gassindustrien. Octaga er i vekst med over 300 kunder på verdensbasis. Octagas ledende produkt, Octaga Enterprise, brukes i dag i drift og vedlikehold av store olje og gass installasjoner som Norske Shells Ormen Lange. Denne teknologien er også  integrert i ledende BIM-produkter fra Jotne EPM, Holte Byggsafe, Nosyko, Software Innovation, Technia,  Steria og nå JOINT Collaboration. Octaga Enterprise er utviklet som et interaktivt visualiseringssytem som integrerer 3D-visualisering med andre aktiviteter i brukernes verdikjede. Mer informasjon finnes på www.octaga.com

 

Om JOINT Collaboration AS

JOINT Collaboration AS er et ekspertmiljø som hjelper deg til å øke verdien av bedriftens informasjon gjennom å dele, håndtere og arkivere den på en enkel og sikker måte. Du får en enklere arbeidsdag med brukervennlige dokumenthåndterings-, arbeidsflyt- og samhandlingsløsninger. JOINT ProsjektHotell er en ferdig løsning for byggeprosjekter som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre administrasjon. Dette er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. Mer informasjon finnes på: www.joint.no