Eidesvik Offshore ASA

JOINT VENTURE MED CGGVERITAS

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:05 CET

Eidesvik Offshore ASA har 10.12.09 gjennom sitt heleide datterselskap Eidesvik Shipping AS (Eidesvik) inngått et joint venture med Exploration Investment Resources II AS (EIR II), som er et heleid datterselskap i konsernet under CGGVeritas.

Joint venturet er organisert gjennom det norske selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS hvor Eidesvik eier 51% og EIR II eier 49%.

Alle eksisterende forpliktelser og rettigheter knyttet til BN 285 og BN 286 som er under bygging ved Ulstein Verft blir fortsatt liggende i Eidesvik Seismic Vessels AS, herunder byggekontrakt, Time Charter og alle inngåtte finansielle avtaler. Eidesvik vil fortsatt stå som maritim operatør av skipene.

Ved etableringen har EIR II skutt inn et beløp tilsvarende 49% av Eidesviks innbetalinger i
prosjektet så langt.

I forbindelse med etablering av joint venture har partene framforhandlet en tilleggsavtale til
eksisterende TC hvor EIR II har fått 4 opsjoner à 5 år på leie av de to skipene utover den faste
kontraktstiden på 12 år.

Eidesvik ser på avtalen som en ytterligere sementering av det lange industrielle forholdet som er mellom Eidesvik og CGGVeritas. Det befester også Eidesviks stilling som en av verdens fremste maritime operatører av seismikkskip.

Kontakt: CEO Jan Fredrik Meling +47 91 67 51 19
CFO Svein Ove Enerstvedt +47 41 79 42 09

Source: Millistream