Plan Norge

Sara Kahsay får Plans Jentepris 2012

Pressemelding   •   okt 11, 2012 08:00 CEST

Jordmor og aktivist Sara Kahsay får tildelt Plans Jentepris 2012 for hennes arbeid mot kjønnslemlesting. Kahsay jobber til daglig ved ved Ullevål sykehus.

- Dette er en verdig vinner av Plans Jentepris. Sara Kahsay har viet seg til et arbeid som berører diskriminering av jenter i en ekstrem konsekvens; det å frata en jente det som gjør henne til en kvinne, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Omskjæring skjer ikke bare i Afrika

Kahsay er en aktivist og ressursperson for kvinner i minorietetsmiljøene, for helsearbeidere, samt for det politiske miljøet. Hun er født i Eritrea, men har bodd i Norge siden hun var 17 år. Hun vokste opp i en region av Afrika der flere kulturer praktiserer omskjæring, og er opptatt av at omskjæringen ikke er et Afrika-problem, men et verdensproblem som også angår oss i Norge, fordi kultur er flyttbar.

Ekstraordinær innsats
I juryens begrunnelse heter det at Kahsay har vist en ekstraordinær innsats for de medmennesker hun har møtt i sitt arbeid som jordmor. Drivkraften for hennes arbeid har vært forebygging av omskjæring gjennom kunnskap og et lavterskel tilbud til jenter og kvinner som ønsker gjenåpning. Dette har bidratt til at arbeidet mot omskjæring i Norge har gått fremover. I dag oppsøker unge jenter Ullevål for å bli gjenåpnet, noe kun gravide kvinner ble henvist til i starten. Kahsay har vist engasjement på alle nivåer - fra å bedre forholdene i gjerning til å øve press overfor myndigheter. 

- Vi forbinder jordmødre med livets start. Prisvinneren er jordmor for mange gjennom store deler av livet. Hun gir nytt liv, gang på gang. Hennes kamp særlig mot kjønnslemlestelse imponerer oss alle, sier juryleder Knut Storberget.

Mange gode kandidater
Plans Jentepris gis til en person eller organisasjon som har gjort en innsats innenfor områder som fremme av utdanning, forhindring av tvangsekteskap, fordømming av voldtekt, forebygging av omskjæring, visning av kulturelle uttrykk eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

Det var mange sterke kandidater som ble nominert til Plans Jentepris. Blant de nominerte var blant annet Yawar Bokhari; Minotenk, Amal Aden, Malmfrid Hovsveen Hallum, Cecilia Brækhus Loveleen Brenna, Fakhira Salimi og Runi Børresen.

Juryen bestod av Knut Storberget, Gunhild Stordalen, Birgit Skarstein, Sarita Skagnes, Ulrik Imtiaz Rolfsen og Gunn Ovesen. De har alle engasjert seg i arbeid mot diskriminering av jenter og for fremme av rettferdighet og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn.

Prisen ble delt ut 11. oktober på Kunstnernes Hus i Oslo.

Plan Norge - 75 år for og med barn