Forum for offentlige anskaffelser

Jurymedlem til besvær - alle klagemålene avvist i KOFA

Pressemelding   •   sep 15, 2014 10:51 CEST

Valget av et nytt jurymedlem i en plan- og designkonkurranse skapte besvær: Det ble klaget på manglende informasjon om utskiftningen,at det nye medlemmet var inhabil, og at oppdragsgiver hadde brutt anonymitetsprinsippet. KOFA avviste alle klagemålene – oppdragsgiveren hadde ikke brutt regelverket.

For om lag to år siden kunngjorde Ringerike kirkelige fellesråd en plan- og designkonkurranse for ny kirke i Hønefoss. Det kom en klage (KOFA-sak 2013/61) fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) med flere påstander. Ingen av disse vant gehør i klagenemnda. En av påstandene gjaldt at det var regelbrudd å unnlate å gjøre konkurransemedlemmene oppmerksom på bytte av jurymedlem. Nemnda skriver at forskriften ikke oppstiller krav om at deltakerne i en konkurranse skal få fortløpende informasjon om utskifting av juryens medlemmer, og:

- Det er ikke noe som tilsier at kjennskap til byttet av et jurymedlem ville påvirket tilbydernes utforming av tilbud eller ønske om å delta i konkurransen. Innklagede har videre gitt konkurransedeltakerne opplysninger om hvem som satt i den endelige juryen som vurderte de innkomne tilbudene, slik at klager fikk den informasjonen som trengs for å vurdere om juryen oppfyller forskriften krav. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/ef0a54c02ef6e6b2566a8c43b6ca5841-547.html#.VBaoFEuGy5M