Samferdselsdepartementet

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet

Pressemelding   •   okt 06, 2010 16:28 CEST

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var inhabile ved oppnevnelsen til styreverv i henholdsvis Avinor AS, BaneService AS og NSB AS.

Samferdselsdepartementet ba i brev av 24. september 2010, Justisdepartementet om en vurdering av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsetes habilitet i forbindelse med oppnevningene nevnt ovenfor.


For flere opplysninger - se

  • Brev av 24. september 2010 fra Samferdselsdepartementet til Justisdepartementet (pdf)
  • Brev av 5. oktober 2010 fra Justisdepartementet til Samferdselsdepartementet (pdf)
  • Senterpartiet og partistøtte (pdf)


For mer informasjon - ta kontakt via pressevakten, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)