Justis- og politidepartementet

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet

Pressemelding   •   okt 06, 2010 16:54 CEST

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var inhabile ved oppnevnelsen til styreverv i henholdsvis Avinor AS, BaneService AS og NSB AS.

Samferdselsdepartementet ba i brev av 24. september 2010, Justisdepartementet om en vurdering av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsetes habilitet i forbindelse med oppnevningene nevnt ovenfor.

For mer informasjon - se:

  • Brev av 24. september 2010 fra Samferdselsdepartementet til Justisdepartementet (pdf)
  • Brev av 5. oktober 2010 fra Justisdepartementet til Samferdselsdepartementet (pdf)
  • Vedlegget "Senterpartiet og partistøtte" (pdf)