Kommunal- og regionaldepartementet

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet av Liv Signe Navarsete

Pressemelding   •   okt 07, 2010 16:21 CEST

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at statsråd Liv Signe Navarsete var inhabil ved Kommunal- og regionaldepartementets behandling av en søknad om økonomisk tilskudd fra Energiråd Innlandet AS.

Kommunal- og regionaldepartementet ba Justisdepartementet om en vurdering av Liv Signe Navarsetes og statssekretær Dag Henrik Sandbakkens habilitet ved behandling av en søknad fra Energiråd Innland AS, knyttet til at Senterpartiet i 2009 mottok økonomisk støtte fra selskapet Eidsiva Energi.

Heller ikke for statssekretær Dag Henrik Sandbakken er det funnet grunnlag for inhabilitet.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.