Byggmesterforbundet

Kalk2010 – nytt brukervennlig kalkulasjonsprogram

Pressemelding   •   feb 09, 2011 09:30 CET

Byggmesterforbudet ønsker å være en profesjonell partner for sine medlemmer. Ett av mange tiltak er å utvikle og tilby profesjonelle administrasjonsverktøy for å lette og kvalitetssikre arbeidet ute hos byggmestrene. Verktøy for riktig og enkel kalkulasjon i bedriftenes prosjekter er et viktig element i dette og Byggmesterforbundet er stolte av å nå kunne presentere det ny kalkulasjonsprogrammet Kalk2010.

Brukervennlighet i fokus – ”enklere kan det ikke bli”

Kalk2010 er et kalkulasjonsprogram for tømrerarbeider, men inneholder også egne moduler for mur- og betongarbeider.

Programmet er utviklet av Byggmesterforbundet og dataselskapet Webstep, sammen med en brukergruppe/testgruppe av Byggmesterforbundets egne medlemmer, slik at programmet på best mulig måte skal være tilpasset brukerne.

Også de som ikke tidligere har benyttet IT-verktøy som hjelpemiddel i kalkulasjon skal enkelt kunne ta i bruk Kalk2010. Byggmesterforbundet føler seg sikre på at Kalk2010 vil representere en forenkling og profesjonalisering av kalkulasjonsoppgaver for bedriftene.

Jordnær bransje på splitter ny teknologi

Ved nyutvikling av Byggmesterforbundets kalkulasjonsprogram valgte forbundet å gå helt i frontlinje på valg av teknologiløsning. Med prosjektstøtte fra Forskningsrådet, ble det nyeste av det nye fra Microsoft valgt.

Kalk2010 har i sin grunnstruktur tatt utgangspunkt i det Excel-baserte kalkulasjonssystemet Kalk 2001 som i mange år har vært et av markedets mest brukervennlige kalkulasjonsprogram for tømrere.

Kalk2010 blir installert på lokal maskin ved nedlasting fra nett. Programmet kan brukes uten nettilgang, men tilgang til oppdateringer, vareinformasjon, bygningsdelsbibliotek, prislister m.m., gjøres via nettet.

(Les mer om teknologisk løsning nederst).

Bedre funksjonalitet, enklere oversikt og bedre detaljeringsgrad i  kalkuleringsjobber

Noen av funksjonene i Kalk2010:

  • Inneholder en fyldig database med typiske ”arbeidspakker” bygget på flere ulike tariffer og tilbakemeldinger fra brukere.
  • Produktpriser/materialpriser hentes fra prisfiler og brukeren kan innhente sine egne priser fra de fleste leverandører. Videre er det tilrettelagt for at den som bruker programmet fastsetter sine påslag på egen drift, kostnader og inntjening på underleverandører, f.eks. murer, maler, betong, grunnarbeider m.m.
  • Integrasjon mot Norsk Byggtjeneste sin varedatabase (NOBB) og mulighet for å hente data om produkter og materialer derfra, også bilder og tilknyttede PDF-dokumenter. Dette sparer brukeren for mye leting på nettet.
  • Byggmesterforbundet har tilrettelagt og tilgjengeliggjør et rikt malverk for bygningsdelsbibliotek til bruk i kalkulasjoner.
  • Løsningen fanger opp alle viktige delelementer i et prosjekt og har rike rapporteringsmuligheter som sikrer god og trygg kontroll over alle delelementene.

På litt sikt vil det også komme på plass en løsning for at brukerne av Kalk2010 skal kunne importere beskrivelse og mengdedata fra tegneprogrammet Multicad inn i Kalk2010.

Enklere kommunikasjon og bedre oversikt for alle parter

Med den nye løsningen blir det vesentlig enklere for bedriftene å kommunisere med kunder/oppdragsgivere og dokumentere oversikt over grunnlaget for kalkulasjonene.

Kalk2010 er dermed et viktig virkemiddel i kommunikasjonen mellom leverandør og kunde og bidrar til økt trygghet gjennom bedre oversikt og kontroll for alle parter i leveransen; både byggmestrene som tilbyder og byggherrer som mottakere og potensiell avtalepart.

Andre brukergrupper

I tillegg til at programmet har egne moduler for mur- og betongarbeider har det en struktur som gjør at det uten store utviklingskostnader kan tilpasses andre områder.

Miljøer innenfor takseringsbransjen og skadebehandlere har allerede vist interesse for programmet.

Mer om teknologisk løsning:

Fra regneark til WPF og Silverlight for Byggmesterforbundet

  • Kalk 2010, bygget med Windows Presentation Foundation (WPF) og Silverlight, erstatter regneark-/makro-programmet Kalk 2001
  • Webstep sin avdeling i Stavanger fikk frie tøyler på valg av arkitektur og utviklingsmiljø og det nyeste av det nye fra Microsoft ble valgt, med Visual Studio 2010 og .Net 4, begge i Beta den gangen, nå releaset.
  • Det har vært et brukernært prosjekt der kjørbare deler av løsningen fortløpende er satt ut i test
  • Prosjektet har hatt 10 måneders utviklingstid
  • Kalk2010 slippes den 16. november