Klima- og forurensningsdirektoratet

Kaller inn returselskap for EE-avfall til fellesmøte

Pressemelding   •   nov 03, 2010 16:24 CET

En snarlig løsning på innsamlingsproblemet av EE-avfall, er budskapet når Klif kaller returselskapene inn til fellesmøte onsdag.

De siste ukers dramatiske hentestopp og påfølgende opphoping av EE-avfall i kommunene har fått Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til å ta ytterligere affære.

– Situasjonen er prekær. For å forhindre uforsvarlig lagring og behandling av EE-avfall, må returordningen umiddelbart komme i gang igjen – for fullt, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Vil trå til

Etter møter med de enkelte returselskapene mandag, er Klifs klare inntrykk at selskapene deler bekymringen. Alle er enige om at innsamlingen snarest må starte opp igjen.

Ragn-Sells Elektronikkretur AS og Eurovironment AS har signalisert at de ikke har oppfylt hele forpliktelsen og at de vil henvende seg til kommuner for å hente mer avfall. Eurovironment har gitt uttrykk for at det kun er i enkelte produktgrupper at de ikke har oppfylt sine forpliktelser.

– Som vi har påpekt under møtene, er retursystemet for EE-avfall som helhet pliktig til å ta hånd om alt EE-avfall som til enhver tid blir levert inn til forhandlere og kommuner, sier Ellen Hambro.

Flere møter

Klif har også hatt møte med Avfall Norge, Norsk Industri og representanter fra innsamlere og behandlere som har informert om situasjonen både for kommunale mottak, innsamlere og behandlere av EE-avfall.

Krav til returselskaper for EE-avfall

  • Det enkelte returselskap skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel i samme geografiske område.
  • Returselskapene skal også sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra kommuner.

Klif er etter møtet alvorlig bekymret for at returordningen er i ferd med å bli skadelidende som helhet på grunn av at returselskapene ikke tar sitt ansvar for at alt EE-avfall samles inn til forsvarlig behandling.

Økt fare

Når man ikke tar hånd om avfallet ved mottakene, kan det lett oppstå større skader før produktene når behandlingsanleggene. Dette medfører økt fare for miljøforurensning.

For å sikre at bransjen omgående startet full innsamling av EE-avfall fra samtlige kommunale mottak, innkaller Klif alle returselskaper til et felles møte hos Klif onsdag 3. november.

Produsentansvar for EE-avfall

  • Returordningen baserer seg på at alle produsenter og importører av EE-produkter er pliktig å være medlem i et godkjent returselskap.
  • Alle returselskaper skal være sertifiserte av et sertifiseringsorgan og godkjent av Klif.
  • Returselskapene har ansvar for å samle inn og behandle EE-avfallet miljømessig forsvarlig. En oversikt over godkjente returselskaper finner du på www.eeregisteret.no

Spørsmål kan rettes til Klif:

seksjonssjef Kari Aa, seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall
telefon: 22 57 35 26, mobil: 93 26 31 26, e-post: kari.aa@klif.no