Forsvarsdepartementet Norge

Kampflybase: Evenes, Bodø eller Ørland?

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:43 CET

Evenes var den siste av de tre alternativene til ny kampflybase som statsråd Grete Faremo besøkte. Fredag 19. februar fikk Evenes legge frem hvorfor de burde bli valgt.


Statsråd Grete Faremo fikk den militærfaglig orienteringen av oberst Inge Kampenes fra Luftforsvarsstaben på Rygge.


– Vi vil gjennomføre en grundig prosess. Vi vil behandle de tre plassene etter like kriterier. Alle vil også få muligheten til å komme med sine innspill i høringsrunden, sa statsråd Faremo.

Programmet og rammene har vært likt på de tre aktuelle stedene hun har besøkt; Ørland, Bodø og Evenes. Også på Evenes fikk forsvarsminister Grete Faremo og hennes delegasjon en rundtur for å kunne danne seg et bilde av hvordan basen er organisert. Evenes ble lagt ned som flybase for flere år siden, men bygningene blir brukt til forlegning til soldater på øvelser i vintermånedene.

Møtte ordførere
Sidene Evenes ikke er en operativ base fikk statsråden den militærfaglige orienteringen av oberst Inge Kampenes fra Luftforsvarsstaben på Rygge. Her ble alle aspekter belyst. Statsrådens besøk sammenfalt med starten på vinterøvelsen Cold Respons 2010 (CR-10). Derfor fikk hun også en gjennomgang av øvingsplanene før programmet fortsatte.


Ordfører Jardar Jensen i Evenes kommune presenterte hvorfor Evenes bør bli ny kampflybase.

På flyplassen møtte statsråden representanter fra fem berørte kommuner. Ordfører i Evenes kommune, Jardar Jensen la frem for statsråden hvilke fordeler det er ved å velge Evenes som vår nye kampflybase.
– Det er mange myter om Evenes og noen av disse vil jeg forsøke å avlive i løpet av denne praten, sa ordfører Jensen.

Samiske interesser
Etter et kort bytte fikk representantene for de samiske interessene slippe til. Forsvarsministeren holdt en kort orientering om prosessen.
– Forsvarsdepartementet har hatt tre møter med Sametinget i denne saken, og det er viktig for meg at de samiske synspunktene kommer frem, sa forsvarsminister Grete Faremo.

Avdelingsdirektør Rolf Kjos kom med utdypende kommentarer.
– Helt nøyaktig hvordan vi skal gjøre det i forhold til høringsprosessen og de samiske interessene må vi komme tilbake til. Men alle som blir berørt skal få mulighet til å komme med sine innspill i høringsrunden, sa Kjos.