Trondheim Kommune

Kampflybasen på Ørlandet

Pressemelding   •   nov 25, 2011 10:24 CET

  • Vi har stor forståelse for at mange vil finne det utfordrende å flytte om kampflybasen legges ned i Bodø. Å flytte på seg for å beholde jobben er alltid utfordrende for både arbeidstakeren og familien. Vi ønsker derfor å understreke at om Ørland blir valgt som kampflybase, vil hele fylket og Trondheimsregionen ønske velkommen og legge til rette for både arbeidstakere og familier, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag og ordfører Rita Ottervik i Trondheim.
  • Trondheimsregionen er i sterk vekst og Ørland er midt i et mangfoldig arbeidsmarked med over 200 000 arbeidsplasser. Både innen privat og offentlig virksomhet er behovet for nye arbeidstakere stort, og vi kan tilby nye barnehager og skoler i tillegg til de tunge utdanningene i Trondheim, sier Sandvik og Ottervik.
  • Det bygges nå nye veger over Fosen, samtidig som en god hurtigbåtrute skal bli enda bedre. Det vil ta 45-50 minutter å pendle med båten fra hjertet av Trondheim til Ørlandet. Båtforbindelsen skal også bli bedre til Hitra, som ligger 30 minutter unna, og hvor laksenæringene på begge øyene Hitra og Frøya fortsatt er i sterk vekst, sier Sandvik og Ottervik.
  • Om Ørland blir valgt som kampflybase vil vi ønske alle hjertelig velkommen til Sør-Trøndelag og Trondheimsregionen. Vi vil legge til rette med både sosial infrastruktur, transport og et mangfoldig arbeidsmarked, avslutter Sandvik og Ottervik.

Tore Sandvik og Rita Ottervik