Norges Kampsportforbund

KAMPIDRETTENE STØTTER IKKE OL-SØKNAD

Pressemelding   •   jun 05, 2012 19:04 CEST

Kampidrettene er i utgangspunktet positive til OL, men ikke på nåværende tidspunkt og for enhver pris.

Etterslepsproblematikken på anleggssiden må løses først av hensyn til medlemsklubbenes behov, som må veie tyngst.

 Momskompensasjon, etterslep og rammebetingelser for idretten er prioriterte områder i norsk idrett. Vi støtter de prioriteringene og mener NIF ikke må endre fokus. Kampidrettene er spesielt opptatt av og bekymret for etterslepet på anleggssektoren og mener idretten via Idrettstyret må gjøre større anstrengelser og legge mer ressurser på dette fremfor et OL som ikke er prioritert i idrettspolitisk dokument.

 Forbundsstyrene i Norges Kampsportforbund, Norges Judoforbund og Norges Kickboxing forbund har fattet vedtak som denne gang ikke støtter Idrettstyrets forslag om OL-søknad.


Kontaktperson :
President i Norges Kampsportforbund Trond Berg 905 22 584
Generalsekretær i Norges Kampsportforbund Trond Søvik 93 439743

Norges Kampsportforbund (NKF) er det niende største særforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.