Forum for offentlige anskaffelser

Kan få 2,6 mill. dersom de taper konkurransen


Pressemelding   •   sep 08, 2014 09:28 CEST

Entreprenører som på alvor er med i Statens vegvesens fornyede konkurranseforsøk for E6-utbyggingen nord på Helgeland, kan få 2,6 mill. i kompensasjon dersom de taper kampen. Dette er en av endringene som vegmyndighetene har foreslått for å friste flere entreprenører til å være med i den konkurransepregede dialogen som skal føre fram til nyskapingen «vegutviklingskontrakt» for denne delen av E6 i nord.

For å legge til rette for effektiv gjennomføring av utbedringene på E6 mellom Korgen og Bolna er det lagt opp til å prøve ut en ny kontraktstrategi. Kontraktstrategien som skal prøves ut, vil innebære at utbyggingen av de 10 delstrekningene og det meste av driften og vedlikeholdet av E6 mellom Korgen og Bolna blir lyst ut i en samlet konkurranse. Dette innebærer at det blir den samme entreprenøren som vil stå for utbygging, drift og vedlikehold. Kontrakten vil ha en lengde på inntil 15 år og er kalt «vegutviklingskontrakt». 

Konkurransepreget dialog

Statens vegvesen prøvde med en konkurransepreget dialog, men deltakelsen i konkurransen var så dårlig at forsøket ble avlyst. Etter 
evalueringsmøter med bransjen foreslår nå vegmyndighetene, ifølge bygg.no, følgende endringer som vil legges til grunn for ny utlysning:

  • Det inviteres inntil fire leverandører som er kvalifisert til å delta i dialogfasen (dette er altså ikke endret siden forrige gang)

  • Det honoreres med «losers fee» kr. 600.000.- ved innlevert konsept i dialogfasen og i tillegg kr. 2.000.000.- for de som leverer endelig tilbud. Dette utgjør da kr. 2.600.000.- for de som er med i konkurransen, men som ikke blir valgt som leverandør.

  • Statens vegvesen gir åpning for å lette på kravet til 25 prosent egne ansatte hos leverandøren i driftsfasen, altså etter ferdigstillelse av alle byggearbeidene. Detaljene rundt dette vil etaten komme tilbake til i rammene for konkurransen (konkurransegrunnlaget).

  • Rammene for konkurransen (konkurransegrunnlaget) samt informasjon om byggherres forutsetninger til leverandørene i dialogfasen legges ut sammen med prekvalifiseringsgrunnlaget.