OsloMet

​Kan store velferdsreformer true den politiske stabiliteten i Russland?

Pressemelding   •   feb 09, 2017 10:24 CET

Russland vender ryggen til Europa og det liberale demokratiet, men følger etter Europa når landet privatiserer og gjennomfører store markedsliberale offentlig reformer. Pressen er velkommen til Russland-seminar.

Samtidig som Russland under Putin utfordrer vestlige interesser, gjennomføres store markedsliberale reformer av det russiske velferdssystemet. Ofte til store protester fra egne innbyggere. Hva kan konsekvensene bli?

Forskningsprosjektet RUSWEL, som er en del Norges Forskningsråds NORRUSS-program, inviterer til avslutningsseminar for å presentere forskningsfunn og å drøfte hva velferdsreformene og reaksjonene på dem kan si om det russiske politiske systemets stabilitet.

Forskningsprosjektet har sett nærmere på tre tunge reformer innen pensjon, skole og bolig og kommunale tjenester, for å undersøke hvordan reformene blir mottatt og forsøkt formet av ulike aktører i det russiske samfunnet og forvaltningssystemet.

Gjennomfører markedsliberale refomer

Mens Putin har vist en hardhendt atferd i internasjonal politikk og dreid landet i en markant konservativ retning i livsstilspørsmål, likner velferdsreformene tilsvarende markedsliberale reformer vi ser i andre deler av Europa.

De offentlige budsjettene skal avlastes. Tjenesteytingen privatiseres, risiko overføres til den enkelte medborger. Ytelsene får en prislapp som mottakeren må betale, og velferdsapparatet blir desentralisert. Dette bryter med svært mange russeres forventninger til hvordan velferd skal ytes.

På den ene siden går reformpolitikken ut på å trekke vesentlige deler av velferdspolitikken ut av de offentlige budsjettene.

På den annen side har det russiske politiske regimet under Putin ikke gitt opp velferd som en viktig legitimeringskilde. Overlegne russiske velferdsytelser spilte for eksempel en viktig rolle i retorikken rundt annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

Se program www.hioa.no/Hva-skjer/Avslutningsseminar-for-RUSWEL-prosjektet

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, KK-Lounge, Pilestredet 46 (3. etasje) 

Dato og tid: fredag 10. februar 2017 kl. 09.00 - 12.45 

Kontaktperson: 

Jørn Holm-Hansen
Forsker ved NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Jorn.Holm-Hansen@nibr.hioa.no
Tlf.+47 67 23 56 75

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med cirka 18 000 studenter og over 1950 tilsatte.