Eidsvoll 1814

Kan vi bli motstandsdyktige mot manipulasjon og ekstremisme?

Pressemelding   •   nov 24, 2016 12:34 CET

Dette er blant spørsmålene som stilles til samfunnsfaglærere på hele Romerike når de samles til nettverkssamling ved museet Eidsvoll 1814 fredag 25. november. Responsen fra lærerne har vært overveldende, og det er større interesse enn plasser, sier leder for formidling og ansvarlig for Eidsvoll 1814 sin satsning på demokratilæring for barn og unge, Anne Løvås.

Eidsvoll 1814 har sammen med Avis i skolen og Lærenettverket for samfunnsfagene ved videregående skoler i Akershus laget en samling med variert program om demokratilæring for ungdom, gode foredragsholdere og samarbeidet mellom skole og museum i sentrum.

Eidsvoll 1814 jobber aktivt med demokratilæring for ungdom, nettopp i videregående skole, og bruker den unike historiske konteksten i museet til aktiv læring rundt deltagelse, dialog, debatt og toleranse. «Nå skal også lærerne i dette nettverket oppleve museets unike muligheter til å reflektere rundt aktuelle problemstillinger rundt demokrati og demokratisk medborgerskap for unge», sier Anne Løvås videre.

Kan det bygges en motstandsdyktighet mot manipulasjon og ekstremisme, spør arrangørene, og har utfordret sosialpsykolog Cathrine Moestue til å svare på dette. Hun gir et innblikk i hvordan kunnskap om sosialpsykologi kan gjøre oss mer motstandsdyktige mot manipulasjon og ekstremisme.

Utdanningsforsker Janicke Heldal Stray diskuterer hvordan skolene kan bidra til at elevene blir aktive samfunnsborgere og tar del i demokratiske prosesser, i og utenfor skolen.

Uenighetsfellesskapet i klasserommet er temaet for utdanningsforsker Lars Laird Iversen som snakker om uenighet som utgangspunkt for læring og demokratisk samhandling.

Presseetikk i praksis kan være nyttig for alle sosiale mediebrukere, og Kjersti Løken Stavrum, tidligere generalsekretær i Norsk presseforbund, avslutter dagen med presseetisk diskusjon og testen – Hva kan du publisere – og når bør du la være?

-Eidsvoll 1814 har som målsetting å bli landets ledende museum i demokratilæring for barn og unge, sier Anne Løvås, og vi er svært glade for at vi sammen med Avis i skolen og Lærenettverket for samfunnsfaglærere i Akershus kan tilby denne fagdagen med aktuelle og høyst relevante temaer.  

Museet Eidsvoll 1814 - historisk og dagsaktuell

Eidsvoll 1814 formidler historien om 1814 og setter fokus på utfordringer for dagens demokrati.