Nyhetstips

Karlsen og Nordseth tilbakeviser påstander om fakturajuks og svindel

Pressemelding   •   okt 06, 2010 10:22 CEST

I Aftenpostens økonomibilag av 4. oktober d.å. fremstilles konsernet Karlsen & Nordseth AS(KN) over tre sider med i hovedtrekk følgende alvorlige og injurierende påstander:

 • Oslo Kommune v/ Omsorgsbygg frykter fakturajuks / overfakturering.
 • Andre kommunale foretak og etater frykter systematisk svindel.
 • Omsorgsbygg fant mangler nesten over alt ved byggeplasskontroller.
 • Omsorgsbygg påstår at personer forsøkte å stikke av.
 • Omsorgsbygg påstår mangelfull formell godkjennelse av underentreprenører.
 • Karlsen & Nordseth har bedrevet grov sosial dumping.
 • Omsorgsbygg påstår tillitsbrudd ved bruk av underentreprenører tilknyttet eget konsern.
 • Omsorgsbygg påstår korrupsjonsforsøk.
 • Omsorgsbygg (OBY) har hevet rammeavtaler med Roald Larsen AS(RL) og Karlsen & Nordseth Entreprenør AS(KNE) på bakgrunn av ovennevnte påstander.

  Påstandene er uriktige og basert på feil faktum. Det kommenteres kronologisk.

 • OBY har ikke lagt frem objektive bevis for verken fakturajuks eller overfakturering.
 • Etater har ikke lagt frem objektive bevis for, og/eller påstått systematisk svindel.
 • OBY fant ikke mangler nesten overalt. Etterspurt dokumentasjon på mindre mangler ble oversendt innen avtalt frist.
 • Det var ingen som forsøkte å stikke av, hendelsen er oppkonstruert.
 • OBY har godkjent bruk av underentreprenører som en regel, skriftlig og muntlig.
 • Det finnes ingen objektive bevis og/eller anmeldelse på at selskapene har bedrevet sosial dumping.
 • OBY har både skriftlig og muntlig blitt gjort oppmerksom på dette i hele kontraktsperioden.
 • En ansatt i RL har blitt anmeldt for korrupsjonsforsøk. Vedkommende er suspendert inntil resultatet av politiets etterforskning foreligger. R.L. vil agere ut ifra faktum / resultat av denne.
 • Karlsen & Nordseth AS opplever at saksgangen ligner en ”Kafka - prosess” hvor det er umulig å få tilbakevist påstandene ettersom Omsorgsorgsbygg overser og/eller mistenkeliggjør selskapets fremlagte dokumentasjon. Selvfølgelig kan selskapet ha gjort feil. Om så skulle være, har selskapet en kontraktsfestet rett til å få rettet opp i eventuelle mangler. Denne kontraktsfestede retten har Omsorgsbygg ikke gitt selskapet anledning til.

  Karlsen & Nordseth AS er overrasket over Omsorgsbygg sine udokumenterte og bastante påstander, og mistenker en underliggende agenda. Om kommunerevisjonen vil gjennomgå den omfattende dokumentasjon vi besitter, vil selskapet stille sine ressurser til rådighet.

  Advokatfirmaet Ro – Sommernes DA er på vegne av Karlsen & Nordseth Entreprenør AS engasjert til å utarbeide stevning til tingsretten for urettmessig heving av kontrakter, samt kreve erstatning for de ødeleggende og injurierende påstander som er fremsatt.

  For ytterligere opplysninger: Jul Petter Karlsen, mob: 48 11 64 47, eller Anders Karlsen, mob: 41 50 96 64.

  Vedlegg: Komplett redegjørelse med bilag